Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Skala nieprzystosowania społecznego by Mind Map: Skala nieprzystosowania społecznego
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Skala nieprzystosowania społecznego

w rodzinie

formalny związek dziecka z rodziną

kontrola czasu spędzanego poza domem

wykonywanie obowiązków domowych

spełnianie poleceń rodziców lub opiekunów

spędzanie czasu wolnego z rodziną

konflikt z rodz. lub opik.

konflikt z rodzeństwem

podatność na perwersje

reagowanie na groźby i kary

identyfikacja z osobami z rodziny

rówieśnicze

nawiązywanie znajomości z rówieśnikami

utrzymywanie znajomości z kolegami

akceptowanie przez kolegów

popularność wśród rówieśników

współpraca z kolegami

dotrzymywanie obietnic i zobowiązań

uczynność

sprzeczki z kolegami poza szkołą

upodobania towarzyskie

więź z kolegami