Skala nieprzystosowania społecznego

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Skala nieprzystosowania społecznego by Mind Map: Skala nieprzystosowania społecznego

1. w rodzinie

1.1. formalny związek dziecka z rodziną

1.2. kontrola czasu spędzanego poza domem

1.3. wykonywanie obowiązków domowych

1.4. spełnianie poleceń rodziców lub opiekunów

1.5. spędzanie czasu wolnego z rodziną

1.6. konflikt z rodz. lub opik.

1.7. konflikt z rodzeństwem

1.8. podatność na perwersje

1.9. reagowanie na groźby i kary

1.10. identyfikacja z osobami z rodziny

2. rówieśnicze

2.1. nawiązywanie znajomości z rówieśnikami

2.2. utrzymywanie znajomości z kolegami

2.3. akceptowanie przez kolegów

2.4. popularność wśród rówieśników

2.5. współpraca z kolegami

2.6. dotrzymywanie obietnic i zobowiązań

2.7. uczynność

2.8. sprzeczki z kolegami poza szkołą

2.9. upodobania towarzyskie

2.10. więź z kolegami