Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Najsłynniejsi filozofowie greccy by Mind Map: Najsłynniejsi filozofowie
greccy
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Najsłynniejsi filozofowie greccy

Presokratycy

Tales z Miletu

Pitagoras

Heraklit z Efezu

Okres klasyczny

Arystoteles

Sokrates

Platon

Okres hellenistyczny

Epikur

Sofiści

Protagoras z Abdery

Gorgiasz z Leontinoj