Najsłynniejsi filozofowie greccy

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Najsłynniejsi filozofowie greccy by Mind Map: Najsłynniejsi filozofowie greccy

1. Presokratycy

1.1. Tales z Miletu

1.2. Pitagoras

1.3. Heraklit z Efezu

2. Okres klasyczny

2.1. Arystoteles

2.2. Sokrates

2.3. Platon

3. Okres hellenistyczny

3.1. Epikur

4. Sofiści

4.1. Protagoras z Abdery

4.2. Gorgiasz z Leontinoj