Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

I. Splošne odločbe (USTAVA) by Mind Map: I. Splošne odločbe  (USTAVA)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

I. Splošne odločbe (USTAVA)

DRŽAVNI SIMBOLI

Grb

Zastava

Himna

ustavnopravni vidiki samosvajanja Slovenije

23. december 1990

25. junij 1991

25. junij 1992

definicija ustave

KAJ?

SESTAVINE

OPREDELITEV

Ločenost države od cerkve

URADNI JEZIK

Slovenščina

Italijanščina (na območjih)

Madžarščina (na območjih)

KAJ?

DRŽAVNI JEZIK

Zakoni in predpisi skladni z načeli mednarodnega prava (3a)

Tujci v Sloveniji

(Hierarhija pravnih aktov v RS)

USTAVA

ZAKON

IZVRŠILNI PREDPISI