Fagdidaktik og evaluering vinter 2015

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fagdidaktik og evaluering vinter 2015 by Mind Map: Fagdidaktik og evaluering vinter 2015

1. Didaktik og evaluering i et sociologisk perspektiv 5. jan

1.1. Konkurrencestaten

1.2. Skolen i konkurrencestaten

1.3. Senmodernitetens livsvilkår

2. Evidens og god undervisning 7. jan

2.1. Pædagogik som kompleks størrelse

2.1.1. etik, filosofi

2.1.2. Genere pædagogisk ordforråd så vi kan argumentere for vores praksis.

2.2. Evidenstænkningen

2.2.1. Hvad virker?

2.2.2. Evidens - hvad kan vi bruge?

2.2.3. Programmer, koncepter

2.3. Politisk agenda

2.3.1. Forsøg på at styre og kontrollere skolen

3. Undervisningsdifferentiering og evalueringsfaglighed 9.jan

3.1. Jens Rasmussen

3.1.1. Målstyret læring

3.2. EVAs rapporter

3.2.1. 2004 - Satser på at lærere skal lære at evaluere

3.2.2. 2011 - Lærere skal kompetenceløftes

3.2.3. 2013 Et blik på synlig læring - måsltyret uv

3.3. Enhedsskolen

3.3.1. Undervisningsdifferentiering er nøglen

3.3.2. Fremadrettet evaluering i stedet for bagudrettet som man ikke kan bruge til noget.

3.3.3. Indsatsteori

3.3.4. SMARTE mål

4. Hatties forskning og feedback 13.jan

4.1. Illeris - kritik af konkurrencestatens læringsforståelse

4.2. Bodil Nielsen

4.2.1. Find kernen i stoffet - hvad alle elever skal lære

4.3. Hattie

4.3.1. Kritik af Hattie

4.3.1.1. Statistiker go vurderingsforsker - ikke pæd.

4.3.1.2. Mister nuancerne i pædagogikken

4.3.1.3. Bygger på anglosaxiske skoleforhold.

4.3.2. Målstyret læring og feedback

4.3.2.1. Feedbackmodel

4.3.2.1.1. Feed up, feedback, feedforward

4.3.2.1.2. Giver systematik i samtaler m elever

4.3.2.1.3. Fokuserer samtaler

4.3.2.1.4. Synliggør forventninger og progression

4.3.2.1.5. Gensidig proces ml lærer og elev

4.3.2.1.6. Mindset til at tale om læring ifx teams

4.4. Olund Kirkegaard

4.4.1. Læringsstrategier

4.4.1.1. Memorering, notatteknik, elaborering, organiseringsstrategier, VØL osv.

4.4.1.2. Tjreklister, synlige sociale læringsstrategier

4.4.1.3. Metakognitive læringsstrategier

5. Diff læringsmiljøer og synlig læring 15.jan

5.1. James Nottingham

5.1.1. Intelligens

5.1.2. Fremskridt er læring og læring er fremskridt

5.2. Gleerup og Wiedemann

5.2.1. Fra autonom stat til responsiv stat

5.2.2. Analyse af evalueringsformer gn tiden

5.2.2.1. Behov for ny viden, nye relationer, nye praksisformer => udvikling af praksisfællesskaber?

5.3. Rasmussen

5.3.1. Viden og færdigheder - kompetencer - innovation

5.4. Kupferberg - de rigtige svars pæd.

6. Professionen, læringskoncepter 19. jan

6.1. Staugaard

6.1.1. Moralen i rel.prof, kan komme i dilemma mellem god moral og samfundets krav om effektivisering fx

6.1.2. økonomiske kritrier

6.2. Quortrup

6.2.1. Distancen mellem idé og praksis kan ikke forbindes via viden alene

6.3. Koncepter

6.3.1. programmer, manualer, planer

6.4. Oettingen

7. Professionelle læringsfællesskaber PLF - 21.jan

7.1. Mayland og Kølsen

7.1.1. Evalueringskapacitet

7.2. Verdung: Evaluering som udvikling

7.3. Albrechtsen

7.3.1. Reliabel og valid evaluering

7.3.2. Konkrete tiltag

7.4. Madsen

7.4.1. Evaluering

7.5. Kritisk blik på målstyret læring

8. Opgave; Vejleder i fht at udvikle PLF?

8.1. Tænketeknologi?

8.2. Barrierer

8.2.1. Lærere skal kunne se mening med PLF

8.2.2. Tidsmangel - kan ikke mødes i PLF

8.2.3. Lærere er bange for at dele deres praksis med andre/ usikkerhed

9. Innovationstænkning i skolen via KIE

9.1. Innovation, kreativitet og Entreprenørskab