Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában (2014)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában (2014) by Mind Map: Feketéné Szakos Éva: Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában (2014)

1. Borító

1.1. A szerző szándéka

1.1.1. Elemezni és rendszerezni az évezred első évtizedének nagy hatású andragógiai elméleti irányait és azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit

1.1.2. Segíteni a felnőttképzésben ténykedő vagy arra készülő szakembereket a tájékozódásban (felnőttkori tanulásuk élethosszig tartó folyamatában)

2. Hazai helyzetkép

2.1. A felnőttek tanulását befolyásoló tényezők

2.1.1. A nemzetközi folyamatok élénkülése, egységesülési tendenciája

2.1.2. A nemzetközi tudástranszfer egyre természetesebbé és akadálytalanabbá válása

2.1.3. Gazdasági válság

2.1.4. Innováció a felnőttképzésben

2.1.5. Demográfiai változások

2.1.6. Az IKT fejlődése

2.1.7. Magyarország felzárkózási lépései

2.2. Trendkutatás/jövőkutatás

2.2.1. Egyfajta "jövőpiac" felé tekintés, ahol a felnőttképzést mint társadalmi szolgáltatást értelmezik

2.2.2. Innovációmenedzsment = a versenyképesség növelése

2.2.3. K+F helyett K+F+I

2.2.4. Elmosódik a felnőttképzés (vele az andragógia) és a HEM határa

3. Nemzetközi kitekintés

3.1. A felnőttképzés elméletei (nincs domináns elmélet)

3.1.1. Társadalmi, kulturális, gazdasági beágyazottság

3.1.2. Kapcsolatrendszer a rokonterületekkel

3.1.3. Szoliológiai szemlélet

3.1.4. Elméletszkepticizmus

3.2. Az andragógia újabb értelmezései

3.2.1. Önálló tudomány-e az andragógia?

3.2.2. Az andragógia két fő konnotációja

3.2.2.1. A felnőttek tanulásának és képzésének tudományos megközelítése

3.2.2.2. Tanulóközpontú elmélet és gyakorlat. Tanár = facilitátor

3.3. Tanulási paradigma

3.3.1. A tanításról a tanulásra helyeződik a hangsúly

3.4. Andragógiai elméletek

3.4.1. Behaviorizmus, humanizmus, kognitivizmus, szociális kognitivizmus, KONSTRUKTIVIZMUS

3.5. Perspektivikus irányok

3.5.1. Nem-kognitív és multikulturális megközelítések

3.5.2. Kritikai felnőttképzés

3.5.3. Feminista felnőttképzés

4. Hazai andragógiai innovációk

4.1. Permanens tanulás

4.1.1. LLL

4.2. Az elméletképzés lehetséges irányai

4.2.1. Professzionalizáció

4.2.2. Az innovációra irányuló felnőttkori tanulás

4.2.3. A munkával kapcsolatos tanulás

4.2.4. A felnőttképzés életsegítő funkciói

4.3. Transzformatív tanulás

4.3.1. A személy változásának folyamata

4.4. Élményorientált tanulás

4.4.1. Edutainment

4.5. Autentikus, kooperatív felnőttkori tanulás és esélyegyenlőség

4.5.1. A felnőttek minden rétegét elérő innováció

4.6. Akciótanulás

4.6.1. A munkahelyi tanulás elősegítése

5. Jövőbeli orientációk

5.1. Impulzusok a hazai andragógiai kutatások számára

5.1.1. Ad 1. Elmélet vagy gyakorlat?

5.1.2. Ad 2. Kutatás, fejlesztés, innováció

5.1.3. Ad 3. Trendkeresés

5.1.4. Ad 4. Innovatív irányok

5.1.5. Ad 5. Professzionalizáció

5.1.6. Ad 6. Felnőttképzés - LLL

5.1.7. Ad 7. Konstruktivizmus

5.1.8. Ad 8. Munkahelyi informális tanulás

5.1.9. Ad 9. Problémamegoldó stratégiák

5.1.10. Ad 10. A HR és az andragógia határvonalának elmosódása

5.1.11. Ad 11. Perspektivikus irányok