Issue - Giaoducso

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Issue - Giaoducso by Mind Map: Issue - Giaoducso

1. Tranng Chủ

1.1. Header

1.1.1. Đăng ký

1.1.1.1. Đăng ký thành công yêu cầu check email xác nhận

1.1.1.2. Trang xác nhận đăng ký qua email và cảm ơn

1.1.2. Đăng nhập

1.1.2.1. Thêm: Login sử dụng tài khoản Facebook

1.1.3. Thông tin thành viên

1.1.3.1. Chỉnh sửa thông tin thành viên

1.1.3.2. Ảnh đại điện

1.1.3.3. Thêm Lịch sử giao dịch và nạp tiền

1.1.3.4. Nạp tiền

1.1.3.4.1. SMS

1.1.3.4.2. Thẻ cào điện thoại

1.1.3.4.3. Bảo Kim/Ngân lượng/Paypal (Auto/Realtime)

1.1.4. Tìm kiếm

1.1.5. Mua trả theo 2 cách

1.1.5.1. Trừ theo điểm

1.1.5.2. Trả toàn bộ

1.2. Menu

1.2.1. Diễn đàn

1.2.1.1. Sau khi đăng nhập nhưng không thấy nút gửi bài nếu như chủ đề

1.2.1.1.1. Mỗi Category phải có link bấm vào

1.2.2. Blog

1.2.3. Thư viện tài nguyên

1.2.3.1. Chưa upload được

1.2.4. Thư viện bài giảng

1.2.4.1. Thứ tự upload ảnh cho Slide

1.2.4.1.1. Up nhiều ảnh một lần

1.2.4.2. Slide bài giảng giống Planet

1.2.4.3. Bỏ độ tuổi thay bằng môn học

1.2.4.4. Thêm nút xem thêm dưới 6 bài giảng

1.2.4.5. Ngắt dòng mô tả, 70 từ... kết thúc bằng 3 dấu chấm

1.2.4.6. Sale

1.2.4.6.1. Multimedia

1.2.4.6.2. Bộ Bài giảng tương tác

1.2.4.6.3. Bộ câu hỏi

1.2.5. Partner Portal

1.2.6. Sản phẩm

1.2.6.1. Danh mục sản phẩm

1.2.6.2. Giỏ hàng

1.2.6.3. Kiểm tra giỏ hàng

1.2.6.4. Sản phẩm HOT

1.2.6.5. Sản phẩm khuyến mãi

1.2.6.6. Tìm kiếm

1.2.6.6.1. Sản phẩm theo ngân sách

1.2.6.6.2. Sản phẩm thuộc phân nhóm khác

1.2.6.7. Các banner/thông điệp/quảng cáo

1.2.6.8. Sản phẩm theo độ tuổi

1.2.6.9. Các thông tin

1.2.6.9.1. Hướng dẫn mua hàng

1.2.6.9.2. Hướng dẫn thanh toán

1.2.6.9.3. Hướng dẫn giao/nhận/vận chuyển

1.2.6.9.4. Chính sách

1.2.7. News /Blog

1.2.7.1. Comment

1.2.7.2. Like: Cho hết các mạng xã hội vào

1.3. Body

1.3.1. Sản phẩm hot

1.3.2. Thông kê thư viện và bài giảng

1.3.3. Tin tức mới và hot

1.3.4. Các bài giảng hot

1.4. Footer

1.4.1. Giới thiệu doanh nghiệp

1.4.2. Newsletter

1.4.3. Facebook

2. Các giao diện cần điểu chỉnh

2.1. Home

2.1.1. Trang chủ: Retouch

2.2. Sản phẩm

2.2.1. Trang chủ: Retouch

2.2.2. Trang chi tiết sản phảm

2.2.3. Bỏ phần hướng dẫn thanh toán

3. Thư viện tài nguyên

3.1. Hoạt động

3.1.1. Toán

3.1.2. Khoa học

3.1.3. Ngôn ngữ

3.2. Đa phương tiện

3.2.1. Toán

3.2.2. Khoa học

3.2.3. Ngôn ngữ

3.3. dđ