Az oktatás fejlődése

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Az oktatás fejlődése by Mind Map: Az oktatás fejlődése

1. A harmadik didaktika

1.1. A cselekedtetés pedagógiája

1.2. A 20. század elején kezd formálódni.

1.3. Tanulási módszer: interiorizálás, asszimiláció - akkomodáció, problémamegoldás.

1.4. Humán és reál tárgyak rendszere.

1.5. Az oktatás tervezése: tanmenetek, óratervek forgatókönyvek, módszertanok, eljárások.

2. A negyedik didaktika

2.1. A 21. század integratív és átfogó rendszere, amely kognitívista, konstruktivista és konnektivista tanulási elméleteket foglal magába.

2.2. Tudás forrása: Szimulációk és komplex feladatok irányított és / vagy önálló munkavégzéssel. Közösségi és egyéni cselekvés.

2.3. Tanulási módszer: Kipróbálás, gyakorlat, önálló konstrukciók.

2.4. Az információs forradalom technikai eszközeinek használata

3. Forrás:

4. Az első didaktika

4.1. Az ókortól a középkor végéig volt domináns.

4.2. Tanulási módszer: a szövegtanulás és a memorizálás

4.3. A tudás csak a papság és az uralkodó réteg számára elérhető.

4.4. Jól szerkesztett dogmatikai szövegek, bennük lévő fogalmak, logikai összefüggések

5. A második didaktika

5.1. A 17. században születik meg.

5.2. Coménius nevéhez is köthető.

5.3. Oktatási célú szövegek, képek, más szemléltetés.

5.4. Tanulási módszer: megfigyelés, indukció, absztrakció, a valóság tényein alapuló következtetések, összefüggések felismerése

5.5. Kialakul a világi iskolai oktatás