Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Udział świetlicy szkolnej w integracji uczniów by Mind Map: Udział świetlicy szkolnej w integracji uczniów
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Udział świetlicy szkolnej w integracji uczniów

Terminologia i problematyka

Podstawowe założenia pracy świetlicy szkolnej

Podstawy prawne regulujące pracę świetlicy szkolnej

Organizacja pracy świetlicy

Metody realizacji programu

Terapia pedagogiczna

Wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej

Reedukacja

Kształtowanie pewności siebie

Terapia nadpobudliwości psychoruchowej

Zwalczanie agresji

Metodologia badań

Cel i przedmiot badań

Pytania i hipotezy badawcze

Metody, techniki, narzędzia badawcze

Organizacja i terminologia badań

Wyniki badań i ich analiza