Udział świetlicy szkolnej w integracji uczniów

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Udział świetlicy szkolnej w integracji uczniów by Mind Map: Udział świetlicy szkolnej w integracji uczniów

1. Terminologia i problematyka

1.1. Podstawowe założenia pracy świetlicy szkolnej

1.2. Podstawy prawne regulujące pracę świetlicy szkolnej

1.3. Organizacja pracy świetlicy

1.4. Metody realizacji programu

1.5. Terapia pedagogiczna

1.6. Wybrane zagadnienia terapii pedagogicznej

1.7. Reedukacja

1.8. Kształtowanie pewności siebie

1.9. Terapia nadpobudliwości psychoruchowej

1.10. Zwalczanie agresji

2. Metodologia badań

2.1. Cel i przedmiot badań

2.2. Pytania i hipotezy badawcze

2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze

2.4. Organizacja i terminologia badań

3. Wyniki badań i ich analiza