Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka by Mind Map: Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka

Żłobek jako placówka wspierająca i stymulująca rozwój dziecka

Podstawy prwane i statut żłobka

Cele i zadania realizowane w poszczególnych grupach wiekowych w zakresie stymulacji rozwoju dziecka

Główne metody pracy z dzieckiem w opisywanej placówce

Metoda Marii Montessori

Metoda Ireny Majchrzak

Część badawcza

Cel i przedmiot badań

Pytania i hipotezy badawcze

Metody, techniki i narzędzia badawcze

Charakterystyka miejsca i sposobu badań

Wyniki badawcze i ich analiza

Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w okresie od pierwszego do trzeciego roku życia

Rozwój procesów poznawczych

Rozwój motoryki w okresie poniemowlęcym