Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka by Mind Map: Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka

1. Żłobek jako placówka wspierająca i stymulująca rozwój dziecka

1.1. Podstawy prwane i statut żłobka

1.2. Cele i zadania realizowane w poszczególnych grupach wiekowych w zakresie stymulacji rozwoju dziecka

2. Główne metody pracy z dzieckiem w opisywanej placówce

2.1. Metoda Marii Montessori

2.2. Metoda Ireny Majchrzak

3. Część badawcza

3.1. Cel i przedmiot badań

3.2. Pytania i hipotezy badawcze

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

3.4. Charakterystyka miejsca i sposobu badań

4. Wyniki badawcze i ich analiza

5. Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w okresie od pierwszego do trzeciego roku życia

5.1. Rozwój procesów poznawczych

5.2. Rozwój motoryki w okresie poniemowlęcym