Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka by Mind Map: Żłobek jako instytucja wspierająca rozwój małego dziecka

1. Część badawcza

1.1. Cel i przedmiot badań

1.2. Pytania i hipotezy badawcze

1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze

1.4. Charakterystyka miejsca i sposobu badań

2. Wyniki badawcze i ich analiza

3. Żłobek jako placówka wspierająca i stymulująca rozwój dziecka

3.1. Podstawy prwane i statut żłobka

3.2. Cele i zadania realizowane w poszczególnych grupach wiekowych w zakresie stymulacji rozwoju dziecka

4. Główne metody pracy z dzieckiem w opisywanej placówce

4.1. Metoda Marii Montessori

4.2. Metoda Ireny Majchrzak

5. Charakterystyka prawidłowości rozwojowych dzieci w okresie od pierwszego do trzeciego roku życia

5.1. Rozwój procesów poznawczych

5.2. Rozwój motoryki w okresie poniemowlęcym