Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Notatki z Psychologi by Mind Map: Notatki z Psychologi
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Notatki z Psychologi

Fundamentalny błąd atrybucji

czynniki zew. do w ocenie siebie

czynniki wew. w ocenie innych

Wyjątek

Człowiek o niskiej samoocenie - odwrotnie

Faworyzacja subiektywna

porażka własna czynnik zew.

sukces czynnik wew.

P. I. P.

Pierwszy wśród równych

Prywatna teoria osobowości

źródła

Sieć powiązań cech

cechy centralne

związek inteligencji z wiedzą

cechy peryferyjne