Notatki z Psychologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Notatki z Psychologi by Mind Map: Notatki z Psychologi

1. Fundamentalny błąd atrybucji

1.1. czynniki zew. do w ocenie siebie

1.2. czynniki wew. w ocenie innych

1.3. Wyjątek

2. Faworyzacja subiektywna

2.1. porażka własna czynnik zew.

2.2. sukces czynnik wew.

3. P. I. P.

3.1. Pierwszy wśród równych

3.1.1. Primus inter pares

3.1.2. dotyczy tylko norm

3.1.3. porównywanie do średniej

3.1.3.1. jestem lepszy od "średniej"

4. Prywatna teoria osobowości

4.1. źródła

4.1.1. kulturowe

4.1.2. osobiste

5. Sieć powiązań cech

5.1. cechy centralne

5.2. cechy peryferyjne