Sytuacja bobra europejskiego w Polsce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sytuacja bobra europejskiego w Polsce by Mind Map: Sytuacja bobra europejskiego w Polsce

1. Historia występowania

2. Sposoby zapobiegania szkodom

2.1. zabezpieczenia drzew za pomocą siatki

2.2. montoring liczebności

2.3. edukacja społeczeństwa

3. Klasyfikacja szkód wywoływanych przez bobry

4. Liczebność i występowanie