Business Model Canvas

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Business Model Canvas by Mind Map: Business Model Canvas

1. propozycja wartości

1.1. cel

1.1.1. co będziemy proponować naszemu klientowi?

1.2. aspekty

1.2.1. jednym zdaniem

1.2.1.1. czym jest Twój produkt?

1.2.2. wizja produkt

1.2.2.1. czym firma ma się stać po odniesieniu sukcesu

1.2.2.2. krótka narracja w podpunktach

1.2.3. cechy

1.2.3.1. 10 najważniejszych cech produktu

1.2.4. korzyści

1.2.4.1. jakie korzyści przynosi produkt klientom

1.2.5. scenariusz użycia

1.2.5.1. scenariusz skorzystania z produktu przez potencjalnego klienta

1.2.6. MVP

1.2.6.1. minimalny zestaw cech który pozwoli udać się z rozwiązaniem do klienta i jak najlepiej przetestować hipotezy

1.3. rady

1.3.1. zamiast listy cech, najpierw napisz scenariusz użycia

1.3.2. nawet najwcześniejsze wersje MVP powinny oferować zainteresowanym użytkownikom jakiś sposób rejestracji

2. Segmenty klientów

2.1. cel

2.1.1. kto jest Twoim klientem?

2.2. aspekty

2.2.1. problemy, potrzeby lub pasje klientów

2.2.1.1. problem ukryty

2.2.1.2. problem bierny

2.2.1.3. problem aktywny

2.2.1.4. wizja

2.2.2. typy klientów

2.2.2.1. użytkownicy końcowi

2.2.2.2. opiniotwórcy

2.2.2.3. osoby rekomendujące

2.2.2.4. nabywca ekonomiczny

2.2.2.5. decydenci

2.2.2.6. sabotażyści

2.2.3. archetypy klientów

2.2.4. opis typowego dnia z życia klienta

2.2.5. mapa organizacyjna i mapa wpływu

3. Kanały dotarcia

3.1. cel

3.1.1. jakimi kanałami klient będzie mógł nabyć produkt?

3.2. aspekty

3.2.1. kanały fizyczne

3.2.1.1. sprzedaż bezpośrednia

3.2.1.2. zewnętrzne firmy sprzedażowe

3.2.1.3. Integratorzy systemów, odsprzedawcy wzbogacający produkt

3.2.1.4. Dystrybutorzy / odsprzedawcy

3.2.1.5. Dilerzy

3.2.1.6. Wielkie sieci sprzedaży

3.2.1.7. Producenci oryginalnego wyposażenia

3.2.2. kanały internetowe

3.2.2.1. własny sklep internetowy

3.2.2.2. dystrybucja dwustopniowa

3.2.2.3. sklepy temtyczne

3.2.2.4. sklepy z aplikacjami mobilnymi

3.2.2.5. serwisy społecznościowe

3.2.2.6. wyprzedaż błyskawiczna

3.2.2.7. free to paid

3.3. rady

3.3.1. Czy Twój produkt pasuje do danego kanału?

3.3.2. Nie wszystkie kanały na raz

3.3.3. Od kanału zależy cena produktu

3.3.4. w wyborze kanału pomocne są testy

3.3.5. rynki wielostronne wymagają własnych rozwiązań w odniesieniu do kanału

4. rynek

4.1. cel

4.1.1. na jakim rynku działasz?

4.2. aspekty

4.2.1. konkurencja

4.2.2. typ rynku

4.2.2.1. istniejący rynek

4.2.2.2. resegmentacja istniejącego rynku

4.2.2.3. nowy rynek

4.2.2.4. klonuje rynek

4.2.3. rozmiary rynku

4.2.3.1. aspekty

4.2.3.1.1. TAM

4.2.3.1.2. SAM

4.2.3.1.3. rynek docelowy

4.2.3.2. sposoby

4.2.3.2.1. raporty analityków branżowych

4.2.3.2.2. raporty badań marketingowych

4.2.3.2.3. informacje prasowe konkurencji

4.2.3.2.4. bezpłatne narzędzia szacunku słów kluczowych google

4.2.3.2.5. narzędzia reklamowe facebooka szacujące liczbę ludzi o danych zainteresowaniach

4.2.3.3. rady

4.2.3.3.1. oceniając istniejący rynek uwzględnij rynki poboczne, których obecni uczestnicy mogą przestawić się na Twój produkt

4.2.3.3.2. zupełnie nowy rynek? - szacuj na podstawie rynków podobnych

5. relacje z klientami

5.1. cel

5.1.1. w jaki sposób będziesz zdobywać klientów w ramach swojego kanału sprzedaży, zatrzymywać ich jako klientów i zawiększać uzyskiwane z nich przychody

5.2. porady

5.2.1. warto przygotować prosty arkusz z programami marketingowymi, które chcesz przetestować.

5.3. aspekty

5.3.1. zdobywanie klientów

5.3.1.1. wprowadzenie klienta do wybranego kanału sprzedaży

5.3.1.2. etapy

5.3.1.2.1. świadomość

5.3.1.2.2. zainteresowanie

5.3.1.2.3. rozważanie

5.3.1.2.4. zakup

5.3.1.3. taktyki

5.3.1.3.1. reklama

5.3.1.3.2. marketing partnerski

5.3.1.3.3. bazy danych

5.3.1.3.4. PR

5.3.1.3.5. Marketing wirusowy

5.3.1.3.6. Optymalizacja w wyszukiwarkach

5.3.1.3.7. Networking społecznosciowy

5.3.2. zatrzymanie klientów

5.3.2.1. retencja, oferowanie powodów by klient został z firmą

5.3.2.2. taktyki

5.3.2.2.1. programy lojalnościowe

5.3.2.2.2. rozmowy kontrolne z klientami

5.3.2.2.3. ankieta badająca zadowolenie klientów

5.3.2.2.4. informacje i porady dotyczące produktu

5.3.2.2.5. monitorowanie problemów

5.3.2.2.6. wysokie koszty zmieny po stronie klienta

5.3.3. zwiększanie wartości

5.3.3.1. zwiększanie pieniędzy który klient zostawia w naszej firmie

6. zasoby

6.1. cel

6.1.1. lista niezbędnych zasobów, ile spodziewasz się za nie zapłacić oraz gdzie ich będziesz szukać?

6.2. aspekty

6.2.1. zasoby fizyczne

6.2.2. zasoby ludzkie

6.2.2.1. menotrzy

6.2.2.2. doradcy

6.2.2.3. pracownicy

6.2.2.4. współwłaścicele

6.2.3. zasoby intelektualne

6.2.3.1. know-how

6.2.3.2. prawa autorskie

6.2.3.3. patenty

6.2.3.4. znak towarowy

6.2.3.5. umowy

6.2.4. inne kluczowe zasoby

7. partnerzy

7.1. cel

7.1.1. jacy partnerzy są Ci potrzebni do oferowania swojego produktu?

7.1.2. jakich możliwości, produktów i usług nie chcesz rozwijać sam?

7.1.3. na czym będzie polegała współpraca z partnerami?

7.2. aspekty

7.2.1. sojusze strategiczne

7.2.2. współpraca konkurentów

7.2.3. wspólne działanie na rzecz pozyskiwanie nowych klientów

7.2.4. kształtowanie relacji z kluczowymi dostawcami

7.2.5. partnerzy w generowaniu ruchu

8. działania

8.1. cel

8.1.1. jakie działania musimy podejmować, żeby dostarczyć produkt?

9. koszty

9.1. cel

9.1.1. ile to będzie kosztować?

10. przychody

10.1. cel

10.1.1. jak będziemy zarabiać na produkcie?

10.1.2. czy wszystko składa się na działalność, którą warto prowadzić?

10.2. aspekty

10.2.1. wielkość sprzedaży

10.2.1.1. jak dużo tego sprzedamy?

10.2.2. źródła przychodów

10.2.2.1. jak wygląda nasz model uzyskiwania przychodów?

10.2.2.2. kanał internetowy

10.2.2.2.1. freemium

10.2.2.2.2. SaaS

10.2.2.2.3. Up-selling

10.2.2.2.4. Dobra wirtualne

10.2.2.2.5. Utrzymanie

10.2.2.2.6. Prowizja

10.2.2.2.7. Reklama

10.2.2.3. kanał fizyczny

10.2.2.3.1. fixed price

10.2.2.3.2. time&material

10.2.2.3.3. subskrybcje/abonamenty

10.2.2.3.4. prowizje

10.2.2.3.5. up-selling

10.2.2.3.6. leasing

10.2.3. cena

10.2.3.1. ile to będzie kosztować?

10.2.3.2. sposoby wyceny

10.2.3.2.1. wycena na podstawie wartości

10.2.3.2.2. wycena konkurencyjna

10.2.3.2.3. wycena ilościowa

10.2.3.2.4. wycena portfelowa

10.2.3.2.5. model maszynki do golenia

10.2.3.2.6. produktowa/kosztowa

10.2.3.2.7. zwrot ROI