Gelovigen

This is a dutch mindmap about some sorts of believers in God

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Gelovigen by Mind Map: Gelovigen

1. Christen

1.1. De mens doet zonde

1.2. God

1.2.1. Zoon = Jezus

1.2.2. 3 X

1.2.2.1. Vader

1.2.2.2. Zoon

1.2.2.3. Geest

1.3. Oordeel door Christus

1.4. Vergeving door christus

1.5. Bijbel is boek der geloof

2. Protestants Christen

2.1. Geen

2.1.1. Traditie

2.1.2. Overlevering

2.1.3. Zonden

2.1.3.1. Vergeven door het geloof

2.1.4. Heiligen

2.2. Bijbel is woord van God

2.2.1. de enige bron van geloof

2.3. Christus, geen ander

2.4. de Kerk heeft een democratische structuur

2.5. Geen beelden van God (In Nederland)

3. Katholiek Christen

3.1. Dogma

3.1.1. = vaststaand geloofsfeit

3.2. Aanhanger van de Rooms-Katholieke kerk

3.3. Paus

3.3.1. Opvolger van Petrus

3.3.2. Heeft gezag in geloof

3.4. Bijbel

3.5. Traditie

3.6. Geen overlevering

4. Moslim

4.1. Koran

4.1.1. 'Bijbel' van de Moslims

4.2. Mohammed

4.2.1. Profeet

4.2.2. God

4.3. Allah

4.3.1. God

4.3.2. Zonde

4.3.2.1. Buiten

4.3.2.2. Binnen

4.4. De laatste dag

4.5. Overgave, onderwerping

4.6. Religieuze plichten

5. Joods

5.1. God = 1

5.2. Geen dogma

5.3. Metafor

5.3.1. Verbeelding, vergelijking

5.4. Nieuwe tijd

5.4.1. Messias

5.4.1.1. Joodse messias

5.5. Rechtsreeks contact met God

6. Ietsist

6.1. Religie

6.2. Dood is niet einde van leven

6.3. Geen God

6.3.1. Wel iets transendents