Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

TK-toiminnan viestintäsuunnitelma by Mind Map: TK-toiminnan
viestintäsuunnitelma
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

TK-toiminnan viestintäsuunnitelma

Ulkoiset asiakkaat

Ensin sisäinen tiedotus kuntoon, sitten ulkoiseen

Kumppanit, verkostot

yhdessä tekeminen

parhaat käytännöt

Julkiset tk-sivut

Sisäiset tk-sivut, saman asian ympärille eri näkökulmat

Fokustiimit

Mikä ongelma

Verkottuen

Henkilökunta ei tiedä, mistä tk-toiminnassa on kyse, Eivät osaa toimia halutulla tavalla, Asioita tehdään väärin, Tehdään vääriä asioita, Eivät tajua tekevänsä tk-toimintaa, Eivät osaa merkitä oikein tilastoihin, Rahoituksen puute, Eivät osaa muuttaa toimintatapojaan vaan luulevat, että tk:ta pitää tehdä kaiken muun lisäksi, Tieto siitä, mitä tk-toiminta on, Korvaa toisenlaisia tekemisen tapoja

Opiskelijat eivät ymmärrä tk:n merkitystä, Eivät osaa aktivoitua asian edistämiseksi, Eivät osaa tarjota uusia, innovatiivisia näkökulmia koulutukseen tai substanssiin

Johto, Toimintakulttuuri ja investoinnit eivät ole yhteneväisiä tavoitteiden ja strategian kanssa, Esim. verkkokokoukset: johdon esimerkki ja laitehankinnat

Tavoite: tk-toiminta on osa jokaisen luonnollista työntekoa

Yhteistyö yritysten kanssa ja aluevaikutus

Innovointia

Kehittävä ote omaan työhön

Soveltavaa tutkimusta

Miten tk-toiminta määritellään?

Toimintasuunnitelma

Tk:n määritelmä pitää olla yksinkertainen ja selkeä ja saatavilla

sisäiset sivut

tiedotuskampanja tietoisuuden lisäämiseksi, yhteiset tiedotteet, nyt puhutaan -palsta, henkilöuutiset, mikä hiton fokustiimi? Irma Kunnarin haastattelu, mitä tk tarkoittaa minun työssäni?, Verkottuen, Hyvinvointi-innovaatiot, Metropolimaaseutu, Muuttuvan työelämän kehittäminen, Ennakoivat oppimisympäristöt, Valmistava teollisuus, erikoisin tk-tapaus, tk for dummies, haastattelupohja, tk-sivut, tk-tiedotuskanavaan rss-syötteet, kiinnostuneille kehotus tilata, taattu ja kiinnostava sisällöntuotanto, tiedotuksen perspektiiviksi HAMKtk, tk-kanava kuuntelemaan sitä, jotta kaikki fokustiimit voivat julkaista siinä sisältöjä, käyttöohje perspektiivien käyttämisestä, tarvitaanko sms:ää?, kt:eiden omat sivut, jokaisesta kt:sta on edustus, joka voi toimia oman kt:nsä piirissä ja keinoilla (yhdyshenkilö), (facebook), perustetaan ryhmä, johon voidaan kutsua myös hamkin ulkopuolisia ihmisiä, tuotekehitys, talkoistus, ulkoinen viestintä, (twitter), #HAMKtk, henkilöstöpäivät, fokustiimit esittäytyvät ständeillä?, kaikilla sama perusviesti (mitä tk-toiminta on) ja sen täsmennys (juuri tällä painopistealueella), omien käytäntöjen esittelyä, tavoite: saada ihmiset ymmärtämään ja innostumaan asiasta, mystiikan riisuminen tk:sta, kilpailu, arvonta, kt:eiden henkilöstökokoukset ja muut omat käytännöt, yhdyshenkilö keräävät ja kertovat oman kt:n käytännöt, muille parhaat jakoon, tk-toiminta vakiokohtana asialistalla henkilöstökokouksissa, sähköposti, johtotiimi->kt-johtajat->kojot->tutkimuspäälliköt->henkilöstö, kilpailu, kuka tekee eniten tk-pisteitä, kuka parantaa suoritustaan eniten, palkinto nimellinen, kunhan asiaan kiinnitetään huomiota, mitkä mittarit, paljonko tk-opintopisteitä ko:ssa, julkaiseminen?, asiakaskontaktit, verkostoituminen, aikataulu, henkilöstöpäivien ständit, Verkottuen, vuoden loppuun kampanja, tiedotuksen aikatauluun vaikuttavat muut tapahtumat ja tk-toiminnan kehittyminen

ulkoiset sivut

Toimintatavat

tehdään itse niin kuin parhaaksi nähdään ja kysellään vain silloin kun on ehdoton pakko, määritelmä tehtävä itse ja hyväksytettävä fokustiimeillä/tk-johdolla

delgoidaan oikeasti ja vastuutetaan asiantuntijat, ripeä eteneminen, suunnitelmien muuttaminen joustavasti, iteroiden

henkilöstö

mikä motivoi ihmistä, vähemmän työtä, paremmat tulokset, maine ja kunnia, rahallinen korvaus