TK-toiminnan viestintäsuunnitelma

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TK-toiminnan viestintäsuunnitelma by Mind Map: TK-toiminnan viestintäsuunnitelma

1. Ulkoiset asiakkaat

1.1. Ensin sisäinen tiedotus kuntoon, sitten ulkoiseen

1.2. Kumppanit, verkostot

1.2.1. yhdessä tekeminen

1.2.2. parhaat käytännöt

1.3. Julkiset tk-sivut

1.3.1. Sisäiset tk-sivut

1.3.1.1. saman asian ympärille eri näkökulmat

2. Mikä ongelma

2.1. Verkottuen

2.1.1. Henkilökunta ei tiedä, mistä tk-toiminnassa on kyse

2.1.1.1. Eivät osaa toimia halutulla tavalla

2.1.1.1.1. Asioita tehdään väärin

2.1.1.1.2. Tehdään vääriä asioita

2.1.1.2. Eivät tajua tekevänsä tk-toimintaa

2.1.1.2.1. Eivät osaa merkitä oikein tilastoihin

2.1.1.2.2. Eivät osaa muuttaa toimintatapojaan vaan luulevat, että tk:ta pitää tehdä kaiken muun lisäksi

2.1.2. Opiskelijat eivät ymmärrä tk:n merkitystä

2.1.2.1. Eivät osaa aktivoitua asian edistämiseksi

2.1.2.2. Eivät osaa tarjota uusia, innovatiivisia näkökulmia koulutukseen tai substanssiin

2.1.3. Johto

2.1.3.1. Toimintakulttuuri ja investoinnit eivät ole yhteneväisiä tavoitteiden ja strategian kanssa

2.1.3.1.1. Esim. verkkokokoukset: johdon esimerkki ja laitehankinnat

2.2. Tavoite: tk-toiminta on osa jokaisen luonnollista työntekoa

2.2.1. Yhteistyö yritysten kanssa ja aluevaikutus

2.2.2. Innovointia

2.2.3. Kehittävä ote omaan työhön

2.2.4. Soveltavaa tutkimusta

2.3. Miten tk-toiminta määritellään?

3. Fokustiimit

4. Toimintasuunnitelma

4.1. Tk:n määritelmä pitää olla yksinkertainen ja selkeä ja saatavilla

4.1.1. sisäiset sivut

4.1.2. tiedotuskampanja tietoisuuden lisäämiseksi

4.1.2.1. yhteiset tiedotteet

4.1.2.2. nyt puhutaan -palsta

4.1.2.3. henkilöuutiset

4.1.2.3.1. mikä hiton fokustiimi? Irma Kunnarin haastattelu

4.1.2.3.2. mitä tk tarkoittaa minun työssäni?

4.1.2.3.3. erikoisin tk-tapaus

4.1.2.3.4. tk for dummies

4.1.2.3.5. haastattelupohja

4.1.2.4. tk-sivut

4.1.2.4.1. tk-tiedotuskanavaan rss-syötteet

4.1.2.4.2. tiedotuksen perspektiiviksi HAMKtk

4.1.2.4.3. tarvitaanko sms:ää?

4.1.2.5. kt:eiden omat sivut

4.1.2.5.1. jokaisesta kt:sta on edustus, joka voi toimia oman kt:nsä piirissä ja keinoilla (yhdyshenkilö)

4.1.2.6. (facebook)

4.1.2.6.1. perustetaan ryhmä, johon voidaan kutsua myös hamkin ulkopuolisia ihmisiä

4.1.2.7. (twitter)

4.1.2.7.1. #HAMKtk

4.1.2.8. henkilöstöpäivät

4.1.2.8.1. fokustiimit esittäytyvät ständeillä?

4.1.2.9. kt:eiden henkilöstökokoukset ja muut omat käytännöt

4.1.2.9.1. yhdyshenkilö keräävät ja kertovat oman kt:n käytännöt, muille parhaat jakoon

4.1.2.9.2. tk-toiminta vakiokohtana asialistalla henkilöstökokouksissa

4.1.2.10. sähköposti

4.1.2.10.1. johtotiimi->kt-johtajat->kojot->tutkimuspäälliköt->henkilöstö

4.1.2.11. kilpailu

4.1.2.11.1. kuka tekee eniten tk-pisteitä

4.1.2.11.2. kuka parantaa suoritustaan eniten

4.1.2.11.3. palkinto nimellinen, kunhan asiaan kiinnitetään huomiota

4.1.2.11.4. mitkä mittarit

4.1.2.12. aikataulu

4.1.2.12.1. henkilöstöpäivien ständit

4.1.2.12.2. vuoden loppuun kampanja

4.1.3. ulkoiset sivut

4.2. Toimintatavat

4.2.1. tehdään itse niin kuin parhaaksi nähdään ja kysellään vain silloin kun on ehdoton pakko

4.2.1.1. määritelmä tehtävä itse ja hyväksytettävä fokustiimeillä/tk-johdolla

4.2.2. delgoidaan oikeasti ja vastuutetaan asiantuntijat

4.2.2.1. ripeä eteneminen

4.2.2.2. suunnitelmien muuttaminen joustavasti

4.2.2.3. iteroiden

4.3. henkilöstö

4.3.1. mikä motivoi ihmistä

4.3.1.1. vähemmän työtä

4.3.1.2. paremmat tulokset

4.3.1.3. maine ja kunnia

4.3.1.4. rahallinen korvaus