Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Formes no personals del verb by Mind Map: Formes no personals del
verb
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Formes no personals del verb

Infinitiu

Tres conjugacions

cant-ar

reb-re, vol-er

dorm-ir

Quan s'habilita com a NOM pot fer de:

Subjecte

Complement Directe (CD)

Atribut

Complement Circumstancial (CC...)

Complement del Nom (CN)

Complement de l'Adjectiu (CAdj)

Recorda que no porten dièresi. Hi ha molt poques excepcions.

Gerundi

Finalitzen amb -nt

Quan s'habilita com a ADVERBI pot fer de:

Complement Circumstancial

Recorda que no porten dièresi. Hi ha molt poques excepcions.

Participi

Finalitzen amb -t

Quan s'habilita com a ADJECTIU pot fer de :

Complement del Nom

Atribut

Recorda que poden portar dièresi.

Poden tenir diferències de gènere i nombre (masculí/femení i singular/plural).

Poden actuar com a verbs o assumir les funcions sintàctiques d'altres paraules (habilitació)