Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oreka kimikoa by Mind Map: Oreka
kimikoa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oreka kimikoa

Ekuazio kimikoa eta materiaren balantzearen taula

Nola egiten da balantzea?

Mol-kopuruekin

Kontzentrazioekin

Presio partzialekin

Oreka-konstanteak

Kc

Ekuazioaren koefizienteak kontuan hartu behar dira

Kp

Ekuazioaren koefizienteak kontuan hartu behar dira

Kc eta Kp arteko erlazioa

Erlazioaren ekuazioa

Noiz dira biak berdinak?, delta n = 0, n (erreaktiboak = n (produktuak), V sinplifikatzen da

Disoziazio-gradua

Noiz erabiltzen da?

Erreaktibo bakarra dagoenean

Erreakzioaren desplazamendua

Erreakzioaren zatidura (Q)

Q > Kc, Produktu gehiegi, Sistema erreaktiboen aldera doa

Q = Kc, Sistema orekan, Sistema ez da desplazatzen

Q < Kc, Produktu gutxiegi, Sistema produktu aldera doa

Le Châtelier

Printzipioa, Oreka apurtzen denean..., ... sistemak aldaketa horren kontra jokatzen du.

Hiru zutabe, 1), Orekaren apurketa, 2), Sistemaren erreakzioa, 3), Erreakzioaren desplazamendua

Magnitudeak

Mol-kopurua (n)

n = masa/Mm

Kontzentrazioa (c)

c = n/V

Presio partzialak eta presio totala

P = (n/V) RT

P = c RT, Presio partziala, P (A) = c(A) RT, Presio totala, P = c(totala) RT

Kontzeptuak

Zerk erabakitzen du zer den erreaktiboa eta zer produktua?

Ekuazio kimikoa ala zer sartzen den erreaktorean?, Ekuazio kimikoak

Motak

Homogeneoa

Osagai guztiek hartzen dute parte K-ren espresioan

Heterogeneoa

Osagairen bat K-ren balioan dago sartuta eta ez da agertzen espresioan