Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oreka kimikoa by Mind Map: Oreka kimikoa

1. Ekuazio kimikoa eta materiaren balantzearen taula

1.1. Nola egiten da balantzea?

1.1.1. Mol-kopuruekin

1.1.2. Kontzentrazioekin

1.1.3. Presio partzialekin

2. Oreka-konstanteak

2.1. Kc

2.1.1. Ekuazioaren koefizienteak kontuan hartu behar dira

2.2. Kp

2.2.1. Ekuazioaren koefizienteak kontuan hartu behar dira

2.3. Kc eta Kp arteko erlazioa

2.3.1. Erlazioaren ekuazioa

2.3.2. Noiz dira biak berdinak?

2.3.2.1. delta n = 0

2.3.2.1.1. n (erreaktiboak = n (produktuak)

2.3.2.2. V sinplifikatzen da

3. Disoziazio-gradua

3.1. Noiz erabiltzen da?

3.1.1. Erreaktibo bakarra dagoenean

4. Erreakzioaren desplazamendua

4.1. Erreakzioaren zatidura (Q)

4.1.1. Q > Kc

4.1.1.1. Produktu gehiegi

4.1.1.1.1. Sistema erreaktiboen aldera doa

4.1.2. Q = Kc

4.1.2.1. Sistema orekan

4.1.2.1.1. Sistema ez da desplazatzen

4.1.3. Q < Kc

4.1.3.1. Produktu gutxiegi

4.1.3.1.1. Sistema produktu aldera doa

4.2. Le Châtelier

4.2.1. Printzipioa

4.2.1.1. Oreka apurtzen denean...

4.2.1.1.1. ... sistemak aldaketa horren kontra jokatzen du.

4.2.2. Hiru zutabe

4.2.2.1. 1)

4.2.2.1.1. Orekaren apurketa

4.2.2.2. 2)

4.2.2.2.1. Sistemaren erreakzioa

4.2.2.3. 3)

4.2.2.3.1. Erreakzioaren desplazamendua

5. Magnitudeak

5.1. Mol-kopurua (n)

5.1.1. n = masa/Mm

5.2. Kontzentrazioa (c)

5.2.1. c = n/V

5.3. Presio partzialak eta presio totala

5.3.1. P = (n/V) RT

5.3.2. P = c RT

5.3.2.1. Presio partziala

5.3.2.1.1. P (A) = c(A) RT

5.3.2.2. Presio totala

5.3.2.2.1. P = c(totala) RT

6. Kontzeptuak

6.1. Zerk erabakitzen du zer den erreaktiboa eta zer produktua?

6.1.1. Ekuazio kimikoa ala zer sartzen den erreaktorean?

6.1.1.1. Ekuazio kimikoak

7. Motak

7.1. Homogeneoa

7.1.1. Osagai guztiek hartzen dute parte K-ren espresioan

7.2. Heterogeneoa

7.2.1. Osagairen bat K-ren balioan dago sartuta eta ez da agertzen espresioan