Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oreka kimikoa by Mind Map: Oreka kimikoa
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oreka kimikoa

Ekuazio kimikoa eta materiaren balantzearen taula

Nola egiten da balantzea?

Oreka-konstanteak

Kc

Kp

Kc eta Kp arteko erlazioa

Disoziazio-gradua

Noiz erabiltzen da?

Erreakzioaren desplazamendua

Erreakzioaren zatidura (Q)

Le Châtelier

Magnitudeak

Mol-kopurua (n)

Kontzentrazioa (c)

Presio partzialak eta presio totala

Kontzeptuak

Zerk erabakitzen du zer den erreaktiboa eta zer produktua?

Motak

Homogeneoa

Heterogeneoa