Samling 1

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Samling 1 by Mind Map: Samling 1

1. Forberedelser

1.1. Hvorfor et læringsløp?

1.2. Video om vitenskap

1.3. Refleksjonsoppgaver

2. Tenketanken

3. Innledning om ansvar

4. Walk&talk

4.1. Problemstillingen

4.2. Innspillene

5. Avslutning

5.1. Ord fra dagen

5.2. Refleksjoner i fellesskap

6. Samhandling