Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

B(OH)2 base sendoa 150 mL 0.2 M by Mind Map: B(OH)2 base sendoa 150 mL 0.2 M
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

B(OH)2 base sendoa 150 mL 0.2 M

Zenbatekoa da disoziazio-gradua?

Guztiz disoziatzen da ...

Zenbatekoa da hidroxido ioien kontzentrazioa?

[OH-] = 2 * [B(OH)2 (hasiera)] = ...

Zenbatekoa da pH-a?

pH = - log [H3O+] = ...

Zenbat mol hidroxido daude?

n (OH-) = 0.06 mol

Zer gertatzen da disoziazio-graduarekin ura gehitzen bada?

Ez da aldatzen

Zer gertatzen da pH-rekin ura gehitzen bada?

pH-a 7-rantz desplazatzen da

Zenbat hidroxido ioi askatzen ditu formula-unitate bakoitzak?

Bi hidroxido ...

Zenbatekoa da hidronio ioien kontzentrazioa?

[H3O+] [OH-] = 10 ^-14