B(OH)2 base sendoa 150 mL 0.2 M

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
B(OH)2 base sendoa 150 mL 0.2 M by Mind Map: B(OH)2 base sendoa 150 mL 0.2 M

1. Zenbatekoa da disoziazio-gradua?

1.1. Guztiz disoziatzen da ...

1.1.1. alfa = ...

1.1.1.1. alfa = 1

1.1.1.2. alfa = % 100

2. Zenbatekoa da hidroxido ioien kontzentrazioa?

2.1. [OH-] = 2 * [B(OH)2 (hasiera)] = ...

2.1.1. 0.4 M

3. Zenbatekoa da pH-a?

3.1. pH = - log [H3O+] = ...

3.1.1. pH = 13,6

4. Zenbat mol hidroxido daude?

4.1. n (OH-) = 0.06 mol

5. Zer gertatzen da disoziazio-graduarekin ura gehitzen bada?

5.1. Ez da aldatzen

5.1.1. alfa = 1 (%100)

6. Zer gertatzen da pH-rekin ura gehitzen bada?

6.1. pH-a 7-rantz desplazatzen da

6.1.1. Hau da, pH-a txikitu egiten da

7. Zenbat hidroxido ioi askatzen ditu formula-unitate bakoitzak?

7.1. Bi hidroxido ...

7.1.1. DIBASIKOA da

8. Zenbatekoa da hidronio ioien kontzentrazioa?

8.1. [H3O+] [OH-] = 10 ^-14

8.1.1. 2.5 * 10^-14 M