ES un NATO simboli un mērķi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ES un NATO simboli un mērķi by Mind Map: ES un NATO simboli un mērķi

1. ES mērķis: apvienoties, lai strādātu mieram un labklājībai, vienlaikus bagātinoties no dažādām kultūrām, valodām un tradīcijām. Latvija pievienojās ES 2004.gada 1.maijā.

1.1. ES moto: “Vienoti daudzveidībā” pirmo reizi izmantoja 2000. gadā.

2. Eiropas Savienības simbols ir karogs, kas pauž Eiropas vienotības un identitātes ideju. Eiropas karogā ir redzams 12 zelta zvaigžņu aplis uz zila fona. Zvaigznes simbolizē Eiropas tautām kopīgos vienotības, solidaritātes un harmonijas ideālus. Zvaigžņu skaits nav saistīts ar dalībvalstu skaitu, taču aplis ir vienotības simbols.

3. Eiropas Savienības simbols ir himna - Ludviga van Bēthovena Devītā simfonija. Par tekstu tika izmantots Frīdriha fon Šillera sacerētā dzeja “Oda priekam”. Himna simbolizē Eiropas Savienību. Tā pauž ideālistisko redzējumu, ka visi cilvēki savā starpā ir brāļi. Himnai nav vārdu, tai ir tikai mūzika. Tā visiem saprotamā mūzikas valodā vēsta par Eiropas ideāliem — brīvību, mieru un solidaritāti.

4. ES valodas: Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas. ES iedzīvotājiem ir tiesības lasīt visus ES dokumentus viņu valsts oficiālajā valodā. Turklāt viņiem ir tiesības šajā valodā rakstīt Komisijai un saņemt Komisijas atbildi. Eiropas Parlamenta deputātiem ir tiesības Parlamentā uzstāties jebkurā ES oficiālajā valodā. ES iestādēs visbiežāk lieto angļu un franču valodas. Tās jāprot arī Latvijas pārstāvjiem, kas ievēlēti ES parlamentā.

5. NATO dibināta pēc 2. pasaules kara, 1949. gada 4. aprīlī. Organizāciju izveidoja 10 Eiropas valstis, ASV un Kanāda, lai aizsargātu Eiropu no komunistiskajām valstīm. NATO mītne atrodas Briselē. NATO dalībvalstis kopīgi plāno aizsardzības politiku. Latvija pievienojās NATO 2004. gada 29. martā.

5.1. Izpēti NATO paplašināšanos!

6. Pārbaudi savas zināšanas!

7. NATO ir Ziemeļatlantijas Līguma organizācija (North Atlantic Treaty Organization) Tā ir militāra savienība, kas apvieno vairākas Eiropas un Ziemeļamerikas valstis. Organizācijas mērķis ir "saglabāt un attīstīt savas aizsardzības spējas gan individuāli, gan kopējiem spēkiem; nodrošināt kopīgu aizsardzību".

8. Dalībvalstis ir vienojušās, ka bruņotu uzbrukumu vienai vai vairākām valstīm Eiropā vai Ziemeļamerikā uzskatīs par uzbrukumu visām dalībvalstīm, un tādēļ tās apņemas, ka šāda uzbrukuma gadījumā katra no tām sniegs palīdzību valstij, kurai uzbrūk.