Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De romaanse en gotische kunst by Mind Map: De romaanse en gotische
kunst
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

De romaanse en gotische kunst

Romaanse kunst

10e-12e eeuw

bouwt voort op de Romeinse architectuur

zuilen

rondbogen, sluitsteen

gewelven, kruisgewelf, koepelgewelf, tongewelf

logge muren

kleine ramen

duister

horizontaal gericht

vooral religieuze architectuur (kerkgebouwen, abdijen, ...)

grondplan, Latijns kruis, apsis, middenschip, transept (zijbeuken), koor, straalkapellen

beelden

timpaan, laatste oordeel -> aanwakkeren van het zondebesef

gotische kunst

12e - 15e eeuw

barbaarse kunst (minachtende spotnaam uit de renaissance)

zowel religieuze (kerken, abdijen, ...) als wereldlijke architectuur (stadhuis, belfort, ...)

kenmerken

verticale gerichtheid, skeletbouw in de hoogte, technische kennis waarschijnlijk afkomstig uit het Midden-Oosten (Arabisch wereld)

luchtig, grote glasramen, hemels licht dat binnenstroomde (God is onder de mensen aanwezig in de kerk), gebrandschilderd glas in lood

steunberen

pijlers ipv zuilen

spitsboog

kruisribgewelf

uitbreiding van het traditionele grondplan (aanbouw aan het Latijnse kruis)