Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZASTAVÁRNA by Mind Map: ZASTAVÁRNA

1. On-line propagace

1.1. PPC reklama

1.2. SEO

1.3. Sociální sítě (př. Facebook, Youtube - v poslední době s velkou odezvou, když se vymyslí něco zajímavého)

1.4. Firemní katalogy

2. "Off-line propagace" :)

2.1. Tiskové materiály (vizitky, hlavičkové papíry, letáky,...)

2.2. Billboardy

2.3. Inzerce

3. Ostatní média

3.1. Rádio

3.2. Televize

4. Tvorba značky

4.1. Analýza

4.1.1. konkurenčního prostředí, cílové skupiny, ... (Výstupem je návrh, ve kterém nastíníme celkové řešení.)

4.2. Naming

4.2.1. pomoc s pojmenováním (Dohlížíme na to, aby název splňoval veškeré funkční normy, ověříme domény, případně předložíme pár navrhů.)

4.2.1.1. ačkoli doménu máte vcelku super, tu bychom určitě ponechali, případně použili přesměrování, ale název pro věrohodný projekt to asi zrovna nebude (aneb, žádná banka se nejmenuje "banka")

4.3. Logo

4.3.1. "symbol / značka", která bude evokovat Vaši firmu (výstupem je vektorový zdrojový AI soubor, případně PDF).

4.4. Grafický manuál

4.4.1. technický PDF dokument (zpravidla 15-30 stran), ve kterém uvedeme všechny údaje o značce (barevnost, použitelnost, zásady ...). Lze ho kdykoliv v budoucnu předložit komukoli, kdo se Vám bude starat o aktuální reklamní kampaň, tz. pomáhá zachovat jednotný styl, který je důležitý, aby značka působila, jak má.

5. Redesign webových stránek

5.1. Analýza

5.1.1. Trochu jiného pojetí, než při tvorbě značky, jedná se spíše o uživatelský výzkum (jde o použitelnost a intuitivnost)

5.2. Wireframe

5.2.1. "drátěný model" webu, ve kterém si společně ujasníme rozmístění prvků na základě uživatelského výzkumu

5.3. (Fotografie)

5.3.1. určitě přijde vhod ukázat, kde jsou vozidla parkována a podobně - to už je takový detail

5.4. Samotný grafický návrh

5.4.1. + řešení pro mobily a tablety

6. Spuštění webu

6.1. Kódování

6.1.1. + responsivní řešení

6.2. Otestování