Tallregning og algebra

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tallregning og algebra by Mind Map: Tallregning og algebra

1. 1. Regnerekkefølge

2. 3. Bokstavregning og parenteser

2.1. Ledd av samme type

2.2. Løse opp parenteser

2.3. Multiplikasjon med parentesuttrykk

3. 2. Brøkregning

3.1. Sum

3.2. Multiplikasjon

3.3. Multiplikasjon med hele tall

3.4. Divisjon

3.5. Brudne brøker

4. 4. Rasjonale uttrykk

4.1. Fellesnevner

4.2. Sum

4.3. Multiplikasjon

4.4. Divisjon

4.5. Brudne brøker

5. 5. Kvadratsetningene

6. 6. Faktorisering

7. 7. Forkorting av rasjonale uttrykk

8. 8. Fullstendige kvadrater

9. 9. Metoden med fullstendige kvadrater