Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tallregning og algebra by Mind Map: Tallregning og algebra
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Tallregning og algebra

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

1. Regnerekkefølge

3. Bokstavregning og parenteser

Ledd av samme type

Løse opp parenteser

Multiplikasjon med parentesuttrykk

2. Brøkregning

Sum

Multiplikasjon

Multiplikasjon med hele tall

Divisjon

Brudne brøker

4. Rasjonale uttrykk

Fellesnevner

Sum

Multiplikasjon

Divisjon

Brudne brøker

5. Kvadratsetningene

6. Faktorisering

7. Forkorting av rasjonale uttrykk

8. Fullstendige kvadrater

9. Metoden med fullstendige kvadrater