Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Spis treści by Mind Map: Spis treści
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Spis treści

Rozdział III .Analiza wyników badań własnych

Rozdział I.Środowisko rodzinne patologia w świetle literatury.

1.1. Pojecie rodziny

1.2. Funkcja rodziny

1.3. Typy rodzin

1.4. Rodzaje stosunków rodzinnych

1.5. Rodzaje postaw rodzicielskich

1.6. Rola rodziny w przygotowaniu do życia w społeczeństwie

1.7. Wpływ rodziny na kształtowanie się osobowości dziecka

2. Pojęcie patologii

2.1. Klasyfikacja zjawisk patologii społecznej

2.2. Patologia rodziny

2.3. Patologia rodziny

2.4. Wpływ patologii rodziny na osobowość dziecka

3. Wzór dorosłego człowieka

Rozdział II. Założenia badawcze pracy.

2.1. Cel, badań, problemy i hipotezy badawcze

2.2.. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.3. Organizacja i przebieg badania

Zakończenie

Bibliografia