,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego " by Mind Map: ,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "

1. Rozdział I

1.1. Charakterystyka procesu komunikacji

1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna

1.3. Komunikacja w procesie edukacji szkolnej

1.4. Bariery komunikacyjne

1.5. Proces komunikowania się w szkole

1.6. Komunikacja interpersonalna uczeń-nauczyciel

2. Rozdział II

2.1. Pojęcie niepowodzenia szkolnego

2.2. Przyczyny niepowodzeń szkolnych

2.3. Rodzaje niepowodzeń szkolnych

3. Rozdział III

3.1. Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia ucznia w świetle literatury przeprowadzonych badań

3.2. Wypowiedzi nauczycieli kierowane do uczniów w chwili niepowodzenia szkolnego ucznia

3.3. Wypowiedzi nauczyciela, które uczniowie chcieliby usłyszeć w sytuacji własnego niepowodzenia

3.4. Zwroty, które uczniowie chcieliby powiedzieć nauczycielom w chwili gdy ci komentują uczniowską porażkę

3.5. Powody dla których uczniowie nie mówią nauczycielom tego co chcieliby im przekazać w sytuacji gdy ci komentują uczniowska porażkę

4. Wnioski

5. Bibliografia