,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego " by Mind Map: ,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "

1. Rozdział I

1.1. Charakterystyka procesu komunikacji

1.2. Komunikacja werbalna i niewerbalna

1.3. Komunikacja w procesie edukacji szkolnej

1.4. Bariery komunikacyjne

1.5. Proces komunikowania się w szkole

1.6. Komunikacja interpersonalna uczeń-nauczyciel

2. Rozdział II

2.1. Pojęcie niepowodzenia szkolnego

2.2. Przyczyny niepowodzeń szkolnych

2.3. Rodzaje niepowodzeń szkolnych

3. Rozdział III

3.1. Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia ucznia w świetle literatury przeprowadzonych badań

3.2. Wypowiedzi nauczycieli kierowane do uczniów w chwili niepowodzenia szkolnego ucznia

3.3. Wypowiedzi nauczyciela, które uczniowie chcieliby usłyszeć w sytuacji własnego niepowodzenia

3.4. Zwroty, które uczniowie chcieliby powiedzieć nauczycielom w chwili gdy ci komentują uczniowską porażkę

3.5. Powody dla których uczniowie nie mówią nauczycielom tego co chcieliby im przekazać w sytuacji gdy ci komentują uczniowska porażkę

4. Wnioski

5. Bibliografia