Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego " by Mind Map: ,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdział I

Charakterystyka procesu komunikacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Komunikacja w procesie edukacji szkolnej

Bariery komunikacyjne

Proces komunikowania się w szkole

Komunikacja interpersonalna uczeń-nauczyciel

Rozdział II

Pojęcie niepowodzenia szkolnego

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Rodzaje niepowodzeń szkolnych

Rozdział III

Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia ucznia w świetle literatury przeprowadzonych badań

Wypowiedzi nauczycieli kierowane do uczniów w chwili niepowodzenia szkolnego ucznia

Wypowiedzi nauczyciela, które uczniowie chcieliby usłyszeć w sytuacji własnego niepowodzenia

Zwroty, które uczniowie chcieliby powiedzieć nauczycielom w chwili gdy ci komentują uczniowską porażkę

Powody dla których uczniowie nie mówią nauczycielom tego co chcieliby im przekazać w sytuacji gdy ci komentują uczniowska porażkę

Wnioski

Bibliografia