Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego " by Mind Map: ,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

,,Komunikacja uczeń- nauczyciel w aspekcie niepowodzenia szkolnego "

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

Rozdział I

Charakterystyka procesu komunikacji

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Komunikacja w procesie edukacji szkolnej

Bariery komunikacyjne

Proces komunikowania się w szkole

Komunikacja interpersonalna uczeń-nauczyciel

Rozdział II

Pojęcie niepowodzenia szkolnego

Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Rodzaje niepowodzeń szkolnych

Rozdział III

Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia ucznia w świetle literatury przeprowadzonych badań

Wypowiedzi nauczycieli kierowane do uczniów w chwili niepowodzenia szkolnego ucznia

Wypowiedzi nauczyciela, które uczniowie chcieliby usłyszeć w sytuacji własnego niepowodzenia

Zwroty, które uczniowie chcieliby powiedzieć nauczycielom w chwili gdy ci komentują uczniowską porażkę

Powody dla których uczniowie nie mówią nauczycielom tego co chcieliby im przekazać w sytuacji gdy ci komentują uczniowska porażkę

Wnioski

Bibliografia