Get Started. It's Free
or sign up with your email address
олршг by Mind Map: олршг

1. Властивості

1.1. Повнота

1.2. Актуальність

1.3. Корисність

1.3.1. Достовірність

1.4. Зрозумілість

2. Повідомлення

2.1. За способом сприйняття

2.1.1. Візуальні

2.1.2. Аудіальні

2.1.3. Тактильні

2.1.4. Смакові

2.1.5. Нюхові

2.2. ШУМ

3. Дані

3.1. Графічні

3.2. Текстові

3.3. Числові

3.4. Звукові

3.5. Комбіновані

3.6. Спеціальні позначення

3.7. Умовні сигнали

4. Носії повідомлень

5. Інформаційні процеси

5.1. Збереження

5.1.1. Кодування

5.2. Опрацювання

5.3. Передавання

5.3.1. Джерело

5.3.2. Канал передачі

5.3.3. Приймач\

5.4. Пошук

6. Інформаційні системи

6.1. Складові

6.1.1. Інформаційна

6.1.2. Програмна

6.1.3. Апаратна

6.2. Класифікація

6.2.1. За рівнем автоматизації

6.2.1.1. РУчні

6.2.1.2. Автоматичні

6.2.1.3. Автоматизовані

6.2.2. За призначенням

6.2.2.1. Керувальні

6.2.2.2. Проектувальні

6.2.2.3. Діагностичні

6.2.2.4. Наукові

6.2.2.5. Системи прийняття рішень

7. Технології

7.1. Інформаційні технології

7.1.1. Етап ручних технологій

7.1.2. Етап механічних технологій

7.1.3. Етап електричних технологій

7.1.4. Етап електронних технологій

7.2. Інфромаційно-комунікаційні технології

8. Інформаційна культура

9. Інформатична компетентність