EV Hariduse tegevuskava

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EV Hariduse tegevuskava by Mind Map: EV Hariduse tegevuskava

1. Teemad

1.1. Lahendused probleemidele

1.1.1. Arutelumaterjalid

1.1.2. Lahenduste puu???

1.1.2.1. Seotud probleemide puuga

2. Struktuur

2.1. Huvigruppide tähelepanekud

2.1.1. Paigutada üevaatikuna lisadesse vms

2.1.2. Oleks ülevaatlik ja adekvaatne, mitte liiga kontsentraat

2.1.3. Huvigrupid

2.1.3.1. EDUKO + eksperdid

2.1.3.2. IVEK strateegia lisad

2.1.3.3. ...

2.2. Tegevussuunad

2.2.1. Teadlikkus

2.2.2. Koolitus

2.2.3. Materjalid

2.2.4. Õigus

2.2.5. Ressurss

2.3. Tasandid

2.3.1. Õpilane ja õppeprotsess

2.3.1.1. Õpimotivatsioon (miks?)

2.3.1.2. Õppeprotsessi sisu (mida?)

2.3.1.3. õppemetoodikad (kuidas?)

2.3.2. Õpetaja ja kool

2.3.2.1. Eesmärgistatus (miks? kellele? milleks?)

2.3.2.2. Ettevalmistus, täiendkoolitus, ... (mida?)

2.3.2.3. koostöö, võrgustikud, partnerite kaasamine (kuidas?)

2.3.3. Partnerid ja ressursid

2.3.3.1. raha

2.3.3.2. oskusteave

2.3.3.3. õppematerjalid

2.3.3.4. Tulemuste mõõtmine

2.3.3.5. Osalised õppeprotsessis

2.3.4. Ühiskond

2.3.4.1. strateegiad ja õigus

2.3.4.2. hoiakud ja maine

2.3.4.3. teadmiste, oskuste, hoiakute tasakaal

2.4. Tegevusettepanekud

2.4.1. Mõttekoja jätkamine ja koordinaatori toetamine

2.4.2. Kommunikatsioonikampaania korraldamine

2.4.3. Õpetajate veebikeskkonna käivitamine

2.4.4. Ettevõtliku õppe teadlikkus ja koolitusprogramm

2.4.5. Ettevõtlusõppe/hariduse programm analoogselt keskkonnahariduse programmiga

3. Soovitused lõpparuandesse

3.1. Mõttekoja knowhow kasutamine

3.2. Kava visuaalselt ja keeleliselt lihtsamaks

3.2.1. Pikk terviktekst

3.2.2. Kokkuvõte

3.2.3. Presentatsioonimaterjalid

3.3. Sõnastused keelelisse ekspertiisi üle vaatamisse ja korrigeerimisse

4. Eesmärk

4.1. Tegevussuundade näitaja

4.2. Alus kokkuleppeks

5. Põhimõtted

5.1. Ei sisalda konkreetseid vastutajaid

5.1.1. va need tegevused, mis toimivad

5.2. Tegevuskavaga saab liituda

5.3. Väljundid, mida teha ja millesse panustada

6. Materjalid

6.1. Strateegia

6.1.1. KTK

6.1.2. IVEK

6.2. Probleemipuu

6.3. Mõttekoja memod

6.4. Mõttekodade ja ümarlaudade mõttekaardid