Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

EV Hariduse tegevuskava by Mind Map: EV Hariduse tegevuskava
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

EV Hariduse tegevuskava

Eesmärk

Tegevussuundade näitaja

Alus kokkuleppeks

Põhimõtted

Ei sisalda konkreetseid vastutajaid

va need tegevused, mis toimivad

Tegevuskavaga saab liituda

Väljundid, mida teha ja millesse panustada

Materjalid

Strateegia

KTK

IVEK

Probleemipuu

Mõttekoja memod

Mõttekodade ja ümarlaudade mõttekaardid

Teemad

Lahendused probleemidele

Arutelumaterjalid

Lahenduste puu???, Seotud probleemide puuga

Struktuur

Huvigruppide tähelepanekud

Paigutada üevaatikuna lisadesse vms

Oleks ülevaatlik ja adekvaatne, mitte liiga kontsentraat

Huvigrupid, EDUKO + eksperdid, IVEK strateegia lisad, ...

Tegevussuunad

Teadlikkus

Koolitus

Materjalid

Õigus

Ressurss

Tasandid

Õpilane ja õppeprotsess, Õpimotivatsioon (miks?), Õppeprotsessi sisu (mida?), õppemetoodikad (kuidas?)

Õpetaja ja kool, Eesmärgistatus (miks? kellele? milleks?), Ettevalmistus, täiendkoolitus, ... (mida?), koostöö, võrgustikud, partnerite kaasamine (kuidas?)

Partnerid ja ressursid, raha, oskusteave, õppematerjalid, Tulemuste mõõtmine, Osalised õppeprotsessis

Ühiskond, strateegiad ja õigus, hoiakud ja maine, teadmiste, oskuste, hoiakute tasakaal

Tegevusettepanekud

Mõttekoja jätkamine ja koordinaatori toetamine

Kommunikatsioonikampaania korraldamine

Õpetajate veebikeskkonna käivitamine

Ettevõtliku õppe teadlikkus ja koolitusprogramm

Ettevõtlusõppe/hariduse programm analoogselt keskkonnahariduse programmiga

Soovitused lõpparuandesse

Mõttekoja knowhow kasutamine

Kava visuaalselt ja keeleliselt lihtsamaks

Pikk terviktekst

Kokkuvõte

Presentatsioonimaterjalid

Sõnastused keelelisse ekspertiisi üle vaatamisse ja korrigeerimisse