A REINTEGRÁCIÓ ÚJ ESZKÖZE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A REINTEGRÁCIÓ ÚJ ESZKÖZE by Mind Map: A REINTEGRÁCIÓ ÚJ ESZKÖZE

1. Kutatás

1.1. Elméleti kutatás

1.1.1. A büntetések végrehajtásának múltja és jelene

1.1.1.1. Minőségi fejlesztésekre van szükség ahhoz, hogy a büntetés-végrehajtási rendszer minden résztvevője – legyen az nevelő vagy fogvatartott – emberi mivoltához méltó, ezzel együtt a társadalom igényeinek megfelelő, hatékony szerepet vállalhasson a reszocializációs folyamatokban.

1.1.2. A szabadságvesztés-büntetések mértéke

1.1.2.1. Határozott idejű szabadságvesztés

1.1.2.2. Életfogytiglani szabadságvesztés

1.1.2.2.1. A szabadságvesztés e fajtája kétféle értelmezésben van jelen. Létezik egyrészt a fogvatartott természetes élete végéig tartó büntetés, amely a szó szoros értelmében életfogytig tart. Másrészt, az elnevezés másik jelentése szerint az elítélt bizonyos idő után szabadulhat.

1.1.3. A büntetés-végrehajtás feladata

1.1.3.1. A nevelők általános pedagógiai feladata, hogy a szabadságvesztés letöltésének idejére a fogvatartottakat felkészítsék a szabad életre.

1.1.3.2. Oktatás

1.1.3.2.1. A büntetés-végrehajtási nevelésnek része a börtöniskola munkája is, mely a büntetés-végrehajtási intézetekben folyó szakképzést, illetve felnőttoktatást foglalja magában

1.1.4. A börtön totalitása

1.1.5. A börtön légköre

1.1.6. Európai kitekintés

1.1.7. Amerikai kitekintés

1.2. Empirikus kutatás

1.2.1. Váci Fegyház és Börtön

1.2.1.1. Doberdó

1.2.2. Márianosztrai Fegyház és Börtön

1.2.2.1. Kriminálandragógia műhely

1.2.3. Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet II. objektuma

1.2.3.1. Kriminálandragógia műhely

1.2.4. Balassagyarmati Fegyház és Börtön

1.2.4.1. Résztvevő-központú foglalkozások

1.2.5. Sátoraljaújhely Fegyház és Börtön

1.2.5.1. A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye

2. ELMÉLETI FORRÁSOK

2.1. Kutatásmódszertan

2.1.1. Falus Iván

2.1.1.1. Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe

2.1.1.2. A pedagógiai kutatás metodológiai kérdései

2.1.2. Majoros Pál

2.1.2.1. A kutatásmódszertan alapjai

2.2. Kriminológia

2.2.1. Aleku Mónika, Csordás Sándor, Pacsek József

2.2.1.1. A fogvatartottak foglalkoztatásának és programlehetőségeinek jelenlegi helyzete

2.2.2. Bányai Éva, Varga Katalin

2.2.2.1. A tudat kérdésköre a pszichológiában

2.2.3. Benedek András, Csoma Gyula, Harangi László

2.2.3.1. Felnőttoktatási és -képzési lexikon

2.2.4. Bodnár Ferenc

2.2.4.1. Büntető igazságszolgáltatás Szt. Istvántól a Csemegi Kódexig

2.2.5. Boros János, Csetneki László

2.2.5.1. Börtönpszichológia

2.2.6. Csáki Anikó et al.

2.2.6.1. Fogvatartottak és büntetés-végrehajtási intézetekből szabadulók munkaerő-piaci (re)integrációjának támogatása

2.2.7. Csóti András

2.2.7.1. rádió-nyilatkozat

2.2.8. Cole, M., Cole, S. R.

2.2.8.1. Fejlődéslélektan

2.2.9. Huszár László

2.2.9.1. Az életfogytiglani szabadságvesztés helyzete és perspektívái hazánkban és egyes más országokban

2.2.10. Szabó Zoltán

2.2.10.1. A büntetés-végrehajtás központi ellátási tevékenysége

2.2.11. Tough, A. M.

2.2.11.1. Az önálló tanulás: elmélet és gyakorlat

2.3. Kriminalisztika

2.3.1. Mezey Barna

2.3.1.1. Régi idők tömlöcei. Büntetések. Börtönök, bakók

2.3.2. Ruzsonyi Péter

2.3.2.1. Európai börtönnevelési irányzatok

2.3.2.2. A kriminálpedagógia lehetősége a börtönadaptáció és a társadalmi integrálódás érdekében

2.3.2.3. A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai

2.3.3. Szegál Borisz

2.3.3.1. A szocializáció és a reszocializáció a börtönben

2.3.4. Vígh József

2.3.4.1. A büntető igazságszolgáltatás néhány alapelve.

2.4. Andragógia

2.4.1. Bajusz Klára

2.4.1.1. Felnőttekhez felnövő iskola? Az iskolarendszerű felnőttoktatás aktuális társadalmi alapproblémái

2.4.2. Berényi Ildikó

2.4.2.1. Időskorúak tanulási lehetősége tréning módszerrel a Márianosztrai Fegyház és Börtönben

2.4.3. Csoma Gyula

2.4.3.1. Andragógiai szemelvények. Bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába

2.4.4. Durkó Mátyás

2.4.4.1. Felnőttkori sajátosságok és felnőttnevelés

2.4.4.2. Társadalmi kihívások és a felnőttnevelés funkciói

2.4.5. Durkó Máyás, Szabó József

2.4.5.1. Az ezredforduló kihívása: az integráló andragógia

2.4.6. Endrődy-Nagy Orsolya

2.4.6.1. A kommunikációs tréningek lelke – interakció és kommunikációs folyamat

2.4.7. Fekete György

2.4.7.1. Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása

2.4.8. Feketéné Szakos Éva

2.4.8.1. Innovatív irányok az ezredforduló utáni andragógiában

2.4.9. Kálmán Anikó

2.4.9.1. A felnőttkori tanulás sajátosságairól

2.4.10. Kraiciné Szokoly Mária

2.4.10.1. Felnőttképzési módszertár

2.4.10.2. Felzárkóztató felnőttképzés

2.4.11. Kraiciné Szokoly Mária, Csoma Gyula

2.4.11.1. Bevezetés az andragógia elméletébe és módszertanába

2.4.12. Maróti Andor

2.4.12.1. Módszertan a felnőttek képzéséhez és tájékoztatásához

2.4.12.2. A művelődéselmélet alapjai

2.4.12.3. Tanulmányok és előadások a felnőttek képzéséről

2.4.13. Pál László

2.4.13.1. Nevelés a büntetés-végrehajtásban

2.4.13.2. Kriminálandragógia

2.4.14. Rogers, C. R.

2.4.14.1. A tanulás szabadsága

2.4.15. Rudas János

2.4.15.1. Delfi örökösei. Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok

2.4.16. Sz. Molnár Anna

2.4.16.1. A tanuló felnőtt

2.4.17. Zrinszky László

2.5. Pszichológia

2.5.1. Atkinson, R. C. et al.

2.5.1.1. Pszichológia

2.5.2. Bagdy Emőke et. al.

2.5.2.1. Önfejlesztés

2.5.3. Berne, E.

2.5.3.1. Emberi játszmák

2.5.4. Buda Béla

2.5.4.1. A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája

2.5.5. Gordon-Burch

2.5.6. Laboncz Erika

2.5.6.1. Az agresszió kezelése a totálisan zárt börtönökben

2.5.7. Szarka Emese

2.5.7.1. Az agykontroll mozgalom tanfolyamainak üzenete – nevelési és oktatási koncepciók

2.5.8. Waldrich, H.-P.

2.5.8.1. Ezoterika. Bevezetés a rejtett tudományokba

2.6. Jogszabály

2.6.1. 1979. évi 11. Tvr.

2.6.1.1. a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról

2.6.2. 2011. évi CXC. törvény

2.6.2.1. a nemzeti köznevelésről

2.7. Honlap

2.7.1. Az Agykontroll-alapítvány honlapja

2.7.2. A Balassagyarmati Fegyház és Börtön honlapja

2.7.3. A Váci Fegyház és Börtön honlapja

2.7.4. Világ a rácsok mögött, azaz gondolatok a börtönről…

3. GYAKORLATI FORRÁSOK

3.1. Balogh Béla

3.1.1. A tudatalatti tízparancsolata.

3.2. Hart, W.

3.2.1. Az élet művészete. Vipasszaná meditáció S. N. Goenka tanítása alapján

3.3. Murphy, J.

3.3.1. Tudatalattid csodálatos hatalma

3.4. Pálfi Tamás

3.4.1. Üzenet a börtönből

3.5. Schlosser Károly

3.5.1. Mindfulness, meditáció és klinikai hatékonyság – áttekintés

3.6. Silva, J., Miele, Ph.

3.6.1. Agykontroll Silva módszerével

3.7. Száday Rezső

3.7.1. Vipassana a börtönben

4. Alkalmazás

4.1. A reintegrációt segítő program

4.1.1. Csoportfoglalkozások a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben

4.2. STI

4.2.1. Sajátos tanulási igényű hallgatók segítése

4.3. Szervezeti munka

4.3.1. Részvétel a Tévelygőkért - Dunakanyar Régió - Kommunikációs Alapítvány tevékenységében

4.3.2. Tagság: A Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú egyesület

4.4. Kapcsolattartói státusz

5. Publikáció

5.1. Írások

5.1.1. Mentális gyakorlatok a börtönben (Börtönügyi Szemle, 2015)

5.1.2. Új eszközök a kriminálandragógiában (OTDK, 2015)

5.1.3. Résztvevő-központú eszközökkel a fogvatartottak reintegrációjáért (Felnőttképzési Szemle, 2015)

5.2. Előadások

5.2.1. Szemközt az információval (MOKK, 2013)

5.2.2. Új eszközök a kriminálandragógiában (OTDK, 2015)

5.3. Filmek

5.3.1. A Magyar Büntetés-végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye (Sátoraljaújhely, 2013)