Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Småkryb omkring skolen by Mind Map: Småkryb omkring skolen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Småkryb omkring skolen

I arbejdet med småkryb omkring skolen skal vi: 1.  indfange forskellige smådyr på forskellige måder. 2. lære en række smådyr og forskellige dyregrupper at kende 3. lære at beskrive et dyr

Fangstmetoder

Småkryb omkring skolen skal vi fange på forskellige måder.

Kartoffelfælde

Vi byggede en kartoffelfælde ved at skære en stor kartoffel over på midten og udhule de to dele. I den øverste halvdel lavede vi to indgangshuller og samlede så kartoflen med to søm. Fælden blev sat i jorden med indgangene ved jordoverfladen, så små dyr kunne gå ind i fælden.

Insektnet

Vi svingede nettet over blomster, mellem buske osv. for at fange små dyr. Nettets dyr undersøgte vi i en fotobakke.

Insektsuger

Vi brugte en insektsuger. Vi satte den ene plastslange hen til de små dyr og sugede i den anden plastslange. De små dyr blev så suget ind i glasset.

Faldfælde

Vi gravede syltetøjsglas ned i jorden, så glassets kant var ved jordoverfladen. Rundt om glasset lagde vi sten, og ovenpå stenene lagde vi en træplade. Træpladen skulle give ly for regn. Efter en dag var der flere små dyr faldet i fælden.

Plastdug

Vi lagde en hvid plastdug under et træ og rystede grenene. Små dyr tra træet faldt så ned på dugen.

Uddrivning

Vi tog jord og løse blade og lagde det i tragten i et berleseapparat. Under tragten stillede vi et bæger med lidt vand. Vi tændte lampen og lod forsøget stå i et døgn. De små dyr i jorden havde så søgt væk fra det tørre jord øverst i tragten og var til sidst faldet ned i bægret.

Dyr uden ben

Når vi undersøger småkryb, kan vi inddele dem i dyr med eller uden ben.

Orme

Orme er langstrakte dyr uden ben. Ormens krop er blød og delt i mange led.

Snegle

Snegle har en blød krop med én fod. Snegle har to par følehorn. Snegle kan bære et sneglehus, men ikke alle snegle bærer hus.

Beskrivelse af et dyr

Når du skal beskrive et dyr, skal du omkring en række kategorier: 1. Udseende  2. Levested 3. Levevis 4. Føde 5. Formering 6. Fjender 7. Andet Du kan fx finde oplysninger på danske-dyr.dk 

Føde

Føde er det mad, dit dyr spiser. Fx er en sort skovsnegls føde bl.a. svampe.

Fjender

Fjender er de dyr, der er farlige for dit dyr. Fx er en markmus' fjende bl.a. uglen.

Levested

Levestedet er de områder, hvor dit dyr normalt findes. Fx er levestedet for stor rovbille under løv, mos og sten i skovbunden.

Udseende

Udseendet fortæller, hvordan dit dyr ser ud. Fx er den syvplettede mariehønes udseende, at den er kugleformet med korte ben, sort forbryst med hvidgul plet bag hvert øje samt røde vinger med syv sorte pletter.

Formering

Formering handler om, hvordan dit dyr får unger. Fx parrer to regnorme sig, og den ene bærer så 10-60 æg i en kokon i bæltet rundt om regnormens midte. Regnorme parrer sig i maj-juni, og æggene klækker efter 2-3 måneder. Ungerne er kønsmodne den næste sommer.

Levevis

Levevis handler om, hvordan dit dyr normalt lever. Fx lever stort tusindben gerne i skyggen under sten, bark og mos, og hvis der er for tørt, kan tusindbenet grave sig ned i jorden, hvor der er mere fugtigt.

Dyr med ben

Når vi undersøger småkryb, kan vi inddele dem i dyr med eller uden ben.

Tusindben

Tusindben har en lang krop med mange led. Der er normalt to par ben på hvert led.

Spindlere

Spindlere har 8 ben. Spindlere har en todelt krop.  

Insekter

Insekter er den største gruppe af dyr. Insekter har 6 ben. Insekters krop er delt i tre dele - hoved, forkrop og bagkrop. Insekter har normalt vinger.

Fødekæde

En fødekæde viser, hvilke dyr der spiser hvad. En fødekæde starter med en plante. Fx bliver bog spist af en bogfinke, og bogfinken bliver spist af en ræv.

Terrarium

Et terrarium er en model af jorddyrs levested. Vi lavede et terrarium til nogle af vores smådyr. Vi byggede det ved at putte fugtig jord, små planter, grene, blade mv. i et plastakvarium. De små dyr havde så føde og skjulesteder.