ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECI TRZYLETNICH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECI TRZYLETNICH by Mind Map: ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECI TRZYLETNICH

1. ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECKA

1.1. 1. ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO.

1.2. 2. PRZEDSZKOLE JAKO MIEJSCE ROZWOJU DZIECKA.

1.3. 3. WPŁYW PRZEDSZKOLA NA ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO.

2. ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE PRACY

2.1. 1. CEL I PRZEDMIOT PRACY

2.1.1. 1.1. BADANIE WPŁYWU PRZEDSZKOLA NA ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO

2.2. 2. PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE

2.2.1. 2.1. CZY PRZEDSZKOLE STYMULUJE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO

2.3. 3. MATODY I TECHNIKI BADAŃ.

2.3.1. 3.1. METODA SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO

2.4. 4. ORGANIZACJA I TEREN BADAŃ

2.4.1. 4.1. PRZEDSZKOLE „JAŚ I MAŁGOSIA”PRZEDSZKOLE „JAŚ I MAŁGOSIA”

3. ROZDZIAŁ III. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA