Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECI TRZYLETNICH by Mind Map: ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECI TRZYLETNICH
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECI TRZYLETNICH

ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE PRZEDSZKOLA W ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNYM DZIECKA

1. ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO.

2. PRZEDSZKOLE JAKO MIEJSCE ROZWOJU DZIECKA.

3. WPŁYW PRZEDSZKOLA NA ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO.

ROZDZIAŁ II. ZAŁOŻENIA BADAWCZE PRACY

1. CEL I PRZEDMIOT PRACY

1.1. BADANIE WPŁYWU PRZEDSZKOLA NA ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO

2. PYTANIA I HIPOTEZY BADAWCZE

2.1. CZY PRZEDSZKOLE STYMULUJE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY DZIECKA TRZYLETNIEGO

3. MATODY I TECHNIKI BADAŃ.

3.1. METODA SONDAŻU DIAGNOSTYCZNEGO

4. ORGANIZACJA I TEREN BADAŃ

4.1. PRZEDSZKOLE „JAŚ I MAŁGOSIA”PRZEDSZKOLE „JAŚ I MAŁGOSIA”

ROZDZIAŁ III. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA