Sistem Perundangan Kerajaan Melayu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sistem Perundangan Kerajaan Melayu by Mind Map: Sistem Perundangan Kerajaan Melayu

1. Undang - Undang Bertulis

1.1. Merupakan himpunan peraturan, larangan dan adat istadat dalam bentuk bertulis

1.1.1. Undang - undang digubal pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka.

1.1.1.1. tersebar ke negeri

1.1.1.1.1. Johor

1.1.1.1.2. Perak

1.1.1.1.3. Pahang

1.1.1.1.4. Kedah

1.1.1.1.5. Penyebaran ini berlaku kerana negeri tersebut merupakan negeri jajahan takluk Kesultanan Melayu Melaka

1.1.2. Undang - undang bertulis yang terawal

1.1.2.1. Hukum Kanun Melaka

1.1.2.1.1. mengandungi 44 fasal

1.1.2.1.2. Hak dan keistimewaan raja dan kaum kerabatnya

1.1.2.1.3. Peranan dan tanggungjawab raja dan pembesar

1.1.2.1.4. Unsur Islam

1.1.2.2. Undang - Undang Laut Melaka

1.1.2.2.1. Menentukan peraturan pelayaran

1.1.2.2.2. Tugas pegawai kapal

1.1.2.2.3. Langkah keselamatan kapal

1.1.2.2.4. Tugas anak - anak kapal

1.1.2.2.5. Penyewaan dan penumpangan kapal dagang

1.1.2.2.6. kuasa nakhoda menjatuhkan hukuman

1.1.3. Kesimpulan

1.1.3.1. Untuk mewujudkan negara yang aman dan stabil, setiap anggota masyarakat perlu mematuhi peraturan dan undang - undang demi kemajuan negara

2. Undang - Undang Adat

2.1. Merupakan peraturan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat

2.1.1. Adat Temenggung

2.1.1.1. Sistem pemerintahan bercorak autokratik

2.1.1.2. sisitem kekeluargaan mengikut sebelah ibu dan ayah

2.1.1.2.1. lelaki diberi keutamaan menjadi ketua atau pemimpin

2.1.1.3. Perkahwinan dilakukan mengikut hukum syarak

2.1.1.4. Dalam pembahagian harta pusaka

2.1.1.4.1. anak lelaki diutamakan berbanding wanita

2.1.1.5. Hukuman bertujuan memberi pengajaran

2.1.2. Adat Perpatih

2.1.2.1. Menekankan unsur demokrasi & permufakatan

2.1.2.2. Setiap ahli adalah bersaudara dan ibu diutamakan

2.1.2.3. Perkahwinan seama suku adalah diharamkan

2.1.2.4. Pewarisan harta pusaka secara turun temurun daripada kepunyaan suku

2.1.2.5. Setiap hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk pemulihan

2.1.3. Kesimpulan

2.1.3.1. Adat Temenggung = bijak dalam menguruskan kehidupan

2.1.3.2. Adat Perpatih pula membezakannya dengan undang-undang Adat Temenggung

2.1.3.3. Kita patut menjaga dan mempertahankan adat ini supaya berkekalan