Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA by Mind Map: Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Psychologia rozwojowa - FAZY ROZWOJU CZŁOWIEKA

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA- zajmuje się tym jak przebiegają różne zmiany rozwojowe w ciągu naszego życia, jaki mają wpływ na nasze zachowanie, jaki mają wpływ na funkcjonowanie organizmu w określonym okresie życia

Ogólne fazy rozwoju

ROZWÓJ- to ciąg zmian jakie zachodzą w ludzkim organizmie; zachodzą one w ciągu całego życia

1.faza rozwoju progresywnego

2.faza optymalnego rozwoju

3.faza regresu(starzenia się)

Stadia rozwoju inteligencji

INTELIGENCJA- umiejętność przystosowania się do nowych sytuacji, w których jesteśmy po raz pierwszy; inteligencja jest przystosowawczym mechanizmem, jest motorem do uzyskania równowagi między organizmem człowieka a sytuacją

I. Inteligencja sensomotoryczno- motoryczna (pierwsze 2 lata życia)

II. Inteligencja przedoperacyjna (3-6 lat)

III. Operacje konkretne (6/7-11 lat)

IV. Operacje formalne (11-15 lat)

Fazy rozwoju umysłowego

MYŚLENIE- dzięki myśleniu każdy z nas uświadamia sobie relacje, różnice, związki, zależności jakie zachodzą między przedmiotami i zjawiskami, jakie mają miejsce w środowisku, w którym człowiek funkcjonuje

I.Myślenie senso - motoryczne (prymitywna forma myślenia charakterystyczna dla zwierząt i małych dzieci)

II. Myślenie konkretno - wyobrażeniowe (od 3 r. ż)

III. Myślenie słowno - logiczne (symboliczne)