Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Інформатика by Mind Map: Інформатика

1. Інформація. Інформаційні процеси

1.1. Інформація

1.1.1. Походження

1.1.1.1. «informatio»

1.1.1.1.1. префікс «in-»

1.1.1.1.2. дієслово «form»

1.1.1.2. «information»

1.1.1.2.1. 1387

1.1.1.3. Сучасне написання

1.1.1.3.1. XVI ст.

1.1.1.4. східнослов'янські мови

1.1.1.4.1. Польша

1.1.1.4.2. XVII століття

1.1.1.5. загальнонаукове поняття

1.1.1.5.1. ХХ століття

1.1.2. Визначення

1.1.2.1. Загальноприйнятого не існує

1.1.2.2. Багато визначень у різних галузях

1.1.3. Властивості

1.1.3.1. Цінність

1.1.3.2. Достовірність (об'єктивність)

1.1.3.3. Доступність

1.1.3.4. Повнота

1.1.3.5. Актуальність

1.1.3.6. Оперативність

1.1.3.7. Ідентичність

1.1.3.8. Недоступність (конфіденційність)

1.1.3.9. Суспільна природа

1.1.3.10. Мовна природа

1.1.3.10.1. Природна

1.1.3.10.2. Штучна

1.1.3.11. Невідривність від мови носія

1.1.3.12. Незалежність від творця (творців)

1.1.3.13. Дискретність

1.1.3.14. Старіння

1.1.3.15. Розсіювання

1.1.4. Подільність

1.1.4.1. за призначенням

1.1.4.1.1. особиста

1.1.4.1.2. спеціальна

1.1.4.1.3. масова

1.1.4.2. за формою подання

1.1.4.2.1. комбінована

1.1.4.2.2. відео

1.1.4.2.3. звукова

1.1.4.2.4. графічна

1.1.4.2.5. числова

1.1.4.2.6. текстова

1.1.4.3. за способом сприйняття

1.1.4.3.1. смакова

1.1.4.3.2. нюхова

1.1.4.3.3. тактильна

1.1.4.3.4. аудіальна

1.1.4.3.5. візуальна

1.1.4.4. За галуззю застосування

1.1.4.4.1. навчальна

1.1.4.4.2. науково-технічна

1.1.4.4.3. художньо-естетична

1.1.4.5. за способом подання

1.1.4.5.1. образно-знакова

1.1.4.5.2. сигнальна

1.1.4.6. Відносно системи, яка опрацьовує інформацію

1.1.4.6.1. вхідна

1.1.4.6.2. внутрішня

1.1.4.6.3. вихідна

1.1.4.7. За областю поширення

1.1.4.7.1. масова

1.1.4.7.2. з обмеженим доступом

1.1.4.7.3. конфеденційна

1.1.4.7.4. таємна

1.1.4.7.5. відкрита

1.1.4.8. як результат інтелектуальної діяльності людини

1.1.4.8.1. особиста

1.1.4.8.2. суспільна

1.1.4.8.3. загальнолюдська

1.1.5. Приклади

1.1.5.1. відомості, отримані з книг, теле- чи радіопередач

1.1.5.2. новини з глобальної мережі

1.1.5.3. новини, що ви чуєте під час спілкування з іншими людьми

1.1.5.4. знання, отримані від учителя у школі

1.1.6. ПристроЇ

1.1.6.1. навігатор

1.1.6.2. відеокамера

1.1.6.2.1. роздивляючи мапу світу,глобус можна визначити широту і довготу тої чи іншої країни,її кліматичні особливості

1.1.6.3. кінокамера

1.1.6.4. фотоапарат

1.1.6.5. калькулятор

1.1.6.6. плеєр

1.1.6.7. факс

1.1.6.8. диктофон

1.1.6.9. телефон

1.1.6.10. комп'ютер

1.1.6.11. терези

1.1.6.12. телескоп

1.1.6.13. мікроскоп

1.1.6.14. барометр

1.1.6.15. термометр

1.1.6.16. компас

1.1.6.17. лінійку (косинець) і транспортир

1.1.7. Пов'язаність з

1.1.7.1. Дані

1.1.7.2. Повідомлення

1.2. Інформаційні процеси

1.2.1. зберігання

1.2.1.1. конспектування інформації отриманої на уроці

1.2.1.2. запис необхідних матеріалів на СD/DVD диски

1.2.1.3. зйомка на камеру,фотоапарат видатних подій життя

1.2.1.4. учень записує домашнє завдання у щоденник

1.2.1.5. запис зображень,музики на персональний комп`ютер

1.2.1.6. учень записує у зошит правило граматики;

1.2.2. опрацювання

1.2.2.1. вивчаючи премети,рідини під мікроскопом,можна визначити їх хімічний склад

1.2.2.2. отримавши дані про оцінки учня по предметам, можна визначити рівень його обізнаності у шкільній прогамі

1.2.2.3. пройшовши обстеження у поліклініці можна зробити висновки про стан свого здоров`я

1.2.2.4. отримавши дані про поведінку температури повітря, учень визначає кліматичну зону

1.2.3. поширення

1.2.3.1. вивішування (демонстрація) в громадських місцях плакатів, гасел, інших творів;

1.2.3.2. повідомлення в публічних виступах чи у розмовах

1.2.3.3. викладення в характеристиках, заявах, листах, адресованих іншим особам;

1.2.3.4. розповсюдження листівок.

1.2.3.5. поширення мережею Інтернет чи з використанням інших засобів зв'язку

1.2.3.6. використанням інших засобів масової інформації;

1.2.3.7. передання по радіо чи телебаченню

1.2.3.8. публікацію її у пресі чи окремим виданням

1.2.4. пошук

1.2.5. збирання

1.2.6. подання

1.2.7. захист

1.2.8. передавання

1.2.9. обробка даних

1.2.9.1. збір

1.2.9.2. формалізація

1.2.9.3. фільтрація

1.2.9.4. сортування

1.2.9.5. архівація

1.2.9.6. захист

1.2.9.7. транспортування

1.2.9.8. перетворення

1.3. Інформаційна система

1.3.1. етапи

1.3.1.1. Зародження даних

1.3.1.2. Накопичення і систематизація даних

1.3.1.3. Обробка даних

1.3.1.4. Відображення даних.

2. Програмне забезпечення комп'ютера

2.1. Види, Функціональне призначення

2.1.1. інструментальні програми (системи програмування)

2.1.2. системні програми

2.1.2.1. Операційні системи (ОС)

2.1.2.1.1. однозадачні

2.1.2.1.2. багатозадачні

2.1.2.1.3. мережеві

2.1.2.1.4. Функції ОС:

2.1.2.2. Сервісні програми

2.1.2.2.1. оболонки

2.1.2.2.2. утиліти

2.1.2.2.3. антивірусні засоби

2.1.2.3. Транслятори мов програмування

2.1.2.3.1. транслятори-компілятори

2.1.2.3.2. транслятори-інтерпретатори

2.1.2.3.3. асемблери

2.1.2.4. Програми технічного обслуговування

2.1.2.4.1. тестові програми

2.1.2.4.2. спеціальні програми контролю

2.1.2.5. Драйвери пристроїв

2.1.2.6. Оболонки користувача

2.1.3. прикладні програми

2.1.3.1. ППЗ загального призначення

2.1.3.1.1. програми опрацювання тексту

2.1.3.1.2. програми опрацювання електронних таблиць

2.1.3.1.3. cистеми керування базами даних

2.1.3.1.4. програми для створення мультимедійних презентацій

2.1.3.1.5. графічні редактори

2.1.3.1.6. електронні словники та перекладачі

2.1.3.1.7. програми-браузери

2.1.3.1.8. програми підготовки мультимедійних проектів

2.1.3.1.9. прикладне програмне забезпечення навчально призначення

2.1.3.2. ППЗ професійного призначення

2.1.3.2.1. програми для математичних розрахунків

2.1.3.2.2. cистеми автоматизованого проектування (САПР)

2.1.3.2.3. програми для проведення бухгалтерських розрахунків

2.1.3.2.4. програмни для 3D комп'ютерної графіки

2.2. Ліцензії

2.2.1. не вільні (власницькі, вони ж пропрієтарні) і напіввільні;

2.2.2. ліцензії вільного і відкритого ПЗ

2.2.2.1. Ліцензія Freeware

2.2.2.2. Ліцензія Free software

2.2.2.3. GNU General Public License

2.2.2.4. Ліцензія Free BSD

2.3. Операційна система

2.3.1. Функції

2.3.1.1. створення середовища виконання і взаємодії прикладних програм;

2.3.1.2. розподіл (апаратних) ресурсів комп'ютера між прикладними програмами;

2.3.1.3. надання прикладним програмам засобів для ефективного використання пристроїв та виконання типових операції з введення-виведення даних;

2.3.1.4. організація зберігання даних пристроями пам'яті;

2.3.1.5. надання інтерфейсу, за допомогою якого користувачі керуватимуть виконанням прикладних програм та вмістом пристроїв пам'яті;

2.3.1.6. забезпечення взаємодії комп'ютерів у мережах.

2.3.2. Структура

2.3.2.1. Ядро

2.3.2.2. Драйвери

2.3.2.3. Утиліти

2.3.2.4. Інтерфейс

2.3.3. Класифікація

2.3.3.1. за цільовим пристроєм

2.3.3.1.1. для великих універсальних високопродуктивних ЕОМ (мейнфреймів);

2.3.3.1.2. для ПК;

2.3.3.1.3. для мобільних пристроїв;

2.3.3.1.4. для вбудованих систем;

2.3.3.2. за кількістю програм, що працюють одночасно

2.3.3.2.1. Однозадачні

2.3.3.2.2. Багатозадачні

2.3.3.3. за типом інтерфейсу

2.3.3.3.1. інтерфейс з рядком вказівок;

2.3.3.3.2. графічний інтерфейс WIMP (Window, Image, Menu, Pointer);

2.3.3.3.3. SILK-інтерфейсом (Speech, Image, Language, Knowledge).

2.3.3.4. за кількістю розрядів даних, що опрацьовують у процесорі одночасно

2.3.3.4.1. 16-розрядні

2.3.3.4.2. 32-розрядні

2.3.3.4.3. 64-розрядні

2.4. Файлова система

2.4.1. Файл

2.4.1.1. Програмні файли

2.4.1.2. Файли даних

2.4.2. Назва файла

2.4.3. Повне Ім'я файла

2.4.4. Розширення файла

2.4.4.1. Приклади

2.4.4.1.1. SYS

2.4.4.1.2. TXT

2.4.4.1.3. DOC

2.4.4.1.4. HLP

2.4.4.1.5. BAS, C, PAS

2.4.4.1.6. BAT

2.4.4.1.7. COM, EXE

2.4.5. Каталог (директорія, папка)

2.4.5.1. Кореневий каталог

2.4.6. Шлях до файла

2.4.7. Накопичувач

2.5. Встановлення

2.5.1. типова (typical, normal)

2.5.2. мінімальна (minimum)

2.5.3. повна (full)

2.5.4. керована користувачем (custom)

2.6. Вилучення

3. Апаратне забеспечення

3.1. Комп'ютер

3.1.1. пристрій введення

3.1.2. центральний процесор

3.1.3. запам'ятовуючий пристрій

3.1.4. пристрій виведення

3.1.5. Класифікація комп'ютерів

3.1.5.1. Класифікація за призначенням

3.1.5.1.1. великі електронно-обчислювальні машини (ЕОМ);

3.1.5.1.2. міні ЕОМ;

3.1.5.1.3. мікро ЕОМ;

3.1.5.1.4. персональні комп'ютери.

3.1.5.2. Класифікація по рівню спеціалізації

3.1.5.2.1. універсальні;

3.1.5.2.2. спеціалізовані.

3.1.5.3. Класифікація за розміром

3.1.5.3.1. настільні (desktop);

3.1.5.3.2. портативні (notebook);

3.1.5.3.3. кишенькові (palmtop).

3.2. Розташування основних пристроїв, які входять у склад ПК

3.2.1. Системний блок

3.2.1.1. материнська плата

3.2.1.2. (центральний) процесор

3.2.1.2.1. основні характеристики

3.2.1.2.2. Складається з

3.2.1.3. оперативна пам'ять

3.2.1.3.1. з довільним доступом

3.2.1.3.2. з доступом лише на читання

3.2.1.3.3. Статична пам'ять

3.2.1.3.4. Пам'ять динамічного типу

3.2.1.4. постійна пам'ять

3.2.1.5. Зовнішня пам'ять

3.2.1.5.1. магнітні носії.

3.2.1.5.2. оптичні носії.

3.2.1.5.3. магнітооптичні носії.

3.2.1.6. жорсткий диск

3.2.1.7. графічна плата

3.2.1.7.1. графічний процесор

3.2.1.7.2. відеоконтролер

3.2.1.7.3. відеопам'ять

3.2.1.7.4. цифро-аналоговий перетворювач (ЦАП)

3.2.1.8. звукова плата

3.2.1.9. мережева плата

3.2.1.10. TV-тюнер

3.2.1.11. CD/DVD-привід

3.2.1.11.1. CD

3.2.1.11.2. DVD

3.2.1.12. дисковод для гнучких дисків

3.2.1.13. чіпсет

3.2.1.14. шини

3.2.1.14.1. Шина даних.

3.2.1.14.2. Адресна шина.

3.2.1.14.3. Командна шина.

3.2.1.15. оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП)

3.2.1.16. постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗП)

3.2.1.17. роз'єми для під'єднання додаткових пристроїв (слоти).

3.2.2. Периферійні (зовнішні) пристрої

3.2.2.1. фотокамера

3.2.2.2. вебкамера

3.2.2.3. тачпад

3.2.2.4. графічний планшет

3.2.2.5. Монітор

3.2.2.5.1. За типом екрану

3.2.2.5.2. за розмірністю зображення

3.2.2.5.3. Характеристики

3.2.2.6. клавіатура

3.2.2.7. миша

3.2.2.8. джерело бесперебійного живлення

3.2.2.9. звукові колонки

3.2.2.10. мікрофон

3.2.2.11. модем

3.2.2.12. сканер

3.2.2.12.1. планшетний

3.2.2.12.2. ручний

3.2.2.12.3. аркушопротяжний

3.2.2.12.4. планетарний (орбітальний)

3.2.2.12.5. барабанний

3.2.2.12.6. слайд-сканери

3.2.2.12.7. сканери штрих-коду

3.2.2.13. принтер

3.2.2.13.1. матричні

3.2.2.13.2. лазерні (світлодіодні)

3.2.2.13.3. струменеві

3.2.2.13.4. сублімаційні

3.2.2.13.5. твердочорнильні

3.2.2.14. Графобудівник (плоттер)

3.3. Пристрої збереження інформації (пам'ять):

3.3.1. внутрішня:

3.3.1.1. оперативна;

3.3.1.2. Кеш-пам'ять

3.3.1.3. Спеціальна пам'ять:

3.3.1.3.1. стала;

3.3.1.3.2. перепрограмована стала

3.3.1.3.3. пам'ять CMOS

3.3.1.3.4. відеопам'ять

3.3.2. зовнішня:

3.3.2.1. Магнітний принцип

3.3.2.1.1. жорсткий диск;

3.3.2.1.2. гнучкий диск;

3.3.2.2. Магнітооптичний принцип

3.3.2.2.1. магнітооптичний диск

3.3.2.3. Оптичний принцип

3.3.2.3.1. компакт-диск CD

3.3.2.3.2. цифровий відео диск DVD

3.3.2.4. Мікротранзистори

3.3.2.4.1. flash-пам'ять.

3.3.3. Характеристики

3.3.3.1. Ємність

3.3.3.2. Швидкодія

3.4. Пристрої виведення інформації

3.4.1. мультимедіа

3.4.1.1. відео

3.4.1.1.1. монітор

3.4.1.2. звук

3.4.1.2.1. навушники

3.4.1.3. графіка

3.4.1.3.1. принтер

3.4.1.3.2. монітор

3.4.1.4. тексту

3.4.1.4.1. принтер

3.4.1.4.2. монітор

3.5. Пристрої зв'язку (комунікації)

3.5.1. модем;

3.5.2. мережева плата.

3.6. Пристрої введення інформації

3.6.1. мультимедіа

3.6.1.1. відео

3.6.1.1.1. відеокамера

3.6.1.2. звук

3.6.1.2.1. CD/DVD програвач

3.6.1.2.2. магнітофон

3.6.1.2.3. мікрофон

3.6.1.3. графіка

3.6.1.3.1. цифрова фотокамера

3.6.1.3.2. сканер

3.6.2. місця вказівки

3.6.2.1. джойстик

3.6.2.2. миша

3.6.3. тексту

3.6.3.1. клавіатура

3.7. Пристрої опрацювання інформації:

3.7.1. процесор;

3.8. Історія

3.8.1. Первісні люди

3.8.1.1. Намагання фіксувати інформацію

3.8.1.1.1. Зарубки на дереві

3.8.1.1.2. Камінці

3.8.1.1.3. Палички

3.8.2. 1642

3.8.2.1. Блез Паскаль

3.8.2.1.1. Обчислювач

3.8.3. 1838

3.8.3.1. Чарльз Беббідж

3.8.3.1.1. Обчислювальний пристрій

3.8.3.2. Ада Лавлейз

3.8.3.2.1. Програма для цього пристрою

3.8.4. 1946

3.8.4.1. Америка

3.8.4.1.1. ЕНІАК

3.8.5. 19 ст.

3.8.5.1. Пафнутій Чебишов

3.8.5.1.1. Прилад

3.8.6. Кінець 19 ст.

3.8.6.1. Герман Холлеріт

3.8.6.1.1. Перфокартковий обчислювальний пристрій

3.8.7. 1948

3.8.7.1. Норберт Вінер

3.8.7.1.1. Кібернетика

3.8.8. До 2-ї половини 19 ст.

3.8.8.1. Ручний етап

3.8.8.1.1. папір, пера, чорнила, пошта

3.8.9. 2-га половина 19 ст. - 40-ві 20 ст.

3.8.9.1. Механічний етап

3.8.9.1.1. Друкарські машинки, телеграф

3.8.10. 40 - 70-ті 20 ст.

3.8.10.1. Електричний етап

3.8.10.1.1. електричні друкарські машинки, розмножувальні пристрої, диктофони, великі ЕОМ

3.8.11. 70 - середина 80-их 20 ст.

3.8.11.1. Електронний етап

3.8.11.1.1. великі ЕОМ та створені на їх базі автоматизовані інофрмаційно-пошукові системи

3.8.12. З середини 80-их 20 ст.

3.8.12.1. Комп'ютерний етап

3.8.12.1.1. ПК з відповідним ПЗ, локальні й глобальні комп'ютерні мереж

3.8.13. Покоління комп'ютерів

3.8.13.1. Ознаки

3.8.13.1.1. Елементарна база

3.8.13.1.2. Швидкодія

3.8.13.1.3. Обсяг оперативної пам'яті

3.8.13.1.4. Пристрої введення та виведення інформації

3.8.13.2. І покоління ЕОМ

3.8.13.2.1. 40 - 50-ті роки

3.8.13.3. ІІ покоління ЕОМ

3.8.13.3.1. 50 - 60-ті роки

3.8.13.4. ІІІ покоління ЕОМ

3.8.13.4.1. 60 - 70-ті роки

3.8.13.5. IV покоління ЕОМ

3.8.13.5.1. З 70-их років

4. ІТ

4.1. Інформаційне суспільство, інформаційні культура і грамотність

4.1.1. Постіндустріальне або інформаційне суспільство

4.1.2. Етапи опанування людиною

4.1.2.1. 1) речовиною;

4.1.2.1.1. (Первісне, рабовласницьке й феодальне суспільства)

4.1.2.2. 2) енергією;

4.1.2.2.1. Масове машинне виробництво споживчих товарів

4.1.2.3. 3) інформацією.

4.1.2.3.1. Інформаційне суспільство

4.1.3. Інформаційна культура

4.1.3.1. аспекти

4.1.3.1.1. конкретні навички з використання технічних пристроїв

4.1.3.1.2. здатність використовувати у своїй діяльності комп'ютерну інформаційну технологію

4.1.3.1.3. уміння добувати інформацію з різних джерел, представляти її в зрозумілому вигляді і вміти її ефективно використовувати;

4.1.3.1.4. опанування основами аналітичного опрацювання інформації;

4.1.3.1.5. уміння працювати з різною інформацією;

4.1.3.1.6. знання особливостей інформаційних потоків у своїй галузі діяльності.

4.1.4. Інформаційна грамотність

4.1.4.1. Опанування офісними інформаційними технологіями

4.1.4.2. Уміння створювати комп'ютерні презентації і працювати з мультимедіа документами

4.1.4.3. Опанування комп'ютерними системами автоматизованого проектування (САПР)

4.1.4.4. Використання електронних таблиць чи спеціалізованих програм для однотипних обрахунків

4.1.4.5. Вміння упорядкувати інформацію

4.1.4.6. Навички пошуку інформації у базах даних або глобальній мережі

4.1.4.7. Уміння листуватися електронною поштою, брати участь у форумах, чатах, вебінарах

4.1.4.8. Уміння публікувати в Інтернеті інформацію про діяльність організації чи підприємства

4.1.5. Інформаційна компетентність

4.1.5.1. робота з паперовим / електронним підручником;

4.1.5.2. самостійна робота з паперовими / електронними енциклопедією, словником;

4.1.5.3. пошук інформації у бібліотечному каталозі / з допомогою пошукової системи;

4.1.5.4. підготовка публічного виступу, доповіді на папері / в електронному вигляді;

4.1.5.5. участь у публічній дискусії / форумі, чаті

4.1.5.6. спроможність використати традиційні офісні пакети для подання міркувань чи висвітлення досягнутих результатів;

4.1.5.7. спроможність скористатися спеціалізованими видавничими системами для висвітлення досягнутих результатів;

4.1.5.7.1. листування традиційною / електронною поштою;

4.1.5.8. спроможність скористатися спеціальними програмними засобами для аналітичних розрахунків;

4.1.5.9. спроможність скористатися інтегрованими середовищами програмування та електронними таблицями для розрахунків

4.1.5.10. спроможність шукати й використовувати потрібну інформацію, опубліковану у глобальній мережі або розташовану у базах даних;

4.1.5.11. спроможність підготувати до публікації й розташувати у глобальній мережі навчальний (науковий) текст

4.1.5.12. володіння основами HTML та WEB-дизайну.

4.1.6. Культура поведінки в Інтернеті

4.1.6.1. Загрози роботи у глобальній мережі

4.1.6.1.1. Комп'ютерна залежність

4.1.6.1.2. Розходження між реальним «я» і своїм інтернет-образом

4.1.6.1.3. Доступ до небажаного контенту

4.1.6.1.4. Розкриття конфіденційної інформації

4.1.6.1.5. Надмірна зацікавленість онлайн-іграми.

4.1.6.1.6. Неконтрольовані закупівлі в інтернет-магазинах

4.1.6.1.7. Кіберкомунікативна залежність

4.1.6.2. дотримання правил поведінки у мережі та заходи безпеки:

4.1.6.2.1. повідомити про ризики роботи у глобальній мережі

4.1.6.2.2. навчити:

4.1.6.2.3. попередити про ризик завантаження вірусу чи програми-шпигуна на власний комп'ютер;

4.1.6.2.4. розказати про ризики спілкування у приватному режимі;

4.1.6.2.5. навчити уважно (скептично) ставитися до інформації, отриманої з інтернету, і докладати зусиль, щоб відрізняти правду від брехні;

4.1.6.2.6. ознайомити з різноманітними способами перевірки інформації;

4.1.6.2.7. не зустрічатися безоглядно зі знайомими по інтернету, контролювати такі контакти;

4.1.6.2.8. завжди радитися перед закуплею через інтернет.

4.1.7. Культура користування комп'ютером

4.1.7.1. правила

4.1.7.1.1. Правильно вимикати комп'ютер

4.1.7.1.2. Не зберігати дані на Cтільниці (Робочому столі), у теці Домівка (Мої документи).

4.1.7.1.3. Використовувати антивірус.

4.1.7.1.4. Правильно встановлювати програми

4.1.7.1.5. Добре продумати файлову систему і підтримувати встановлений порядок.

4.1.8. Інтелектуальна власність та авторське право

4.1.8.1. Законодавство України з цього приводу

4.1.8.1.1. легальні виробництво, експорт, імпорт лазерних дисків

4.1.8.1.2. відповідність до Міжнародних договорів та норм Угоди ТРІПС

4.1.8.1.3. правові відносини у сфері інформаційних та телекомунікаційних технологій

4.1.8.1.4. відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності

5. Цитатки про інформацію)))

5.1. Добре поінформована людина — найбезнадійніша зануда на світі. — Алфред Вайтгед

5.2. Якщо ти все розумієш, це означає, що тобі не про все говорять. — «Пшекруй»

5.3. Чим менше ми знаємо, тим більше підозрюємо. — Генрі Вілер Шоу

5.4. Колись […] інформація була нашою здобиччю. Тепер ми — здобич інформації.  — Ліна Костенко, «Записки українського самашедшого» (2010)

5.5. Большинство из того, что мы называем общечеловеческим знанием, не более, чем информация на общедоговорной основе. Роберт Киосаки

6. ПРОЕКТ "ВЕРЕСЕНЬ 2016"

6.1. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ПРОЕКТУ "ВЕРЕСЕНЬ 2016"

6.1.1. 1. Види інформації (класифікація за різними ознаками)

6.1.2. 2. Властивості інформації

6.1.3. 3. Інформаційні процеси

6.1.4. 4. Етапи в роботі інформаційної системи

6.1.5. 5. Архітектура комп'ютера

6.1.6. 6. Основні пристрої системного блоку (моноблоку)

6.1.7. 7. Склад материнської плати

6.1.8. 8. Характеристики процесора

6.1.9. 9. Види пам'яті

6.1.10. 10. Види (класифікація) комп'ютерів (за різними ознаками)

6.1.11. 11. Види програмного забезпечення

6.1.12. 12. Склад та функції операційної системи

6.1.13. 13. Файл. Ім'я файлу. Розширення файлу

6.1.14. 14. Папка (каталог). Кореневий каталог

6.1.15. 15. Поняття шляху до файлу

6.1.16. 16. Етапи розвитку суспільства

6.1.17. 17. Ознаки інформаційного суспільства

6.1.18. 18. Комп'ютерні мережі, їх призначення

6.1.19. 20. Інформаційна грамотність та компетентність, їх складові

6.1.20. 21. Культура поведінки в Інтернеті

6.1.21. 22. Культура користування комп'ютером

6.1.22. 23. Інтелектуальна власність та авторське право

6.2. 19. В чому проявляється інформаційна культура людини

6.3. Учасники

6.3.1. Я (Влада)

6.3.2. Леся

6.3.3. Станіслав

6.4. Дякую)))