Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym by Mind Map: Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym

problemy badawcze

przebieg badań

analiza wyników badań własnych

Podstawy teoretyczne

historia ADHD

etiologia i przebieg zaburzenia

Rozwój dziecka

rozwój społeczny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

rozwój emocjonalny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

rozwój poznawczy dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

Rozwój dziecka z ADHD

konsekwencje społeczne dziecka z ADHD

konsekwencje poznawcze dziecka z ADHD

konsekwencje emocjonalne dziecka z ADHD

Konsekwencje społeczne i edukacyjne

perspektywa społeczna

perspektywa dydaktyczna

metodologiczne podstawy badań własnych

New node