Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym by Mind Map: Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym

problemy badawcze

przebieg badań

analiza wyników badań własnych

Podstawy teoretyczne

historia ADHD

etiologia i przebieg zaburzenia

Rozwój dziecka

rozwój społeczny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

rozwój emocjonalny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

rozwój poznawczy dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

Rozwój dziecka z ADHD

konsekwencje społeczne dziecka z ADHD

konsekwencje poznawcze dziecka z ADHD

konsekwencje emocjonalne dziecka z ADHD

Konsekwencje społeczne i edukacyjne

perspektywa społeczna

perspektywa dydaktyczna

metodologiczne podstawy badań własnych

New node