Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym by Mind Map: Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym

1. Podstawy teoretyczne

1.1. historia ADHD

1.2. etiologia i przebieg zaburzenia

2. Konsekwencje społeczne i edukacyjne

2.1. perspektywa społeczna

2.2. perspektywa dydaktyczna

3. metodologiczne podstawy badań własnych

4. New node

5. problemy badawcze

6. przebieg badań

7. analiza wyników badań własnych

8. Rozwój dziecka

8.1. rozwój społeczny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

8.2. rozwój emocjonalny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

8.3. rozwój poznawczy dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

9. Rozwój dziecka z ADHD

9.1. konsekwencje społeczne dziecka z ADHD

9.2. konsekwencje poznawcze dziecka z ADHD

9.3. konsekwencje emocjonalne dziecka z ADHD