Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym by Mind Map: Konsekwencje społeczne i edukacyjne dziecka z ADHD w nauczaniu początkowym

1. problemy badawcze

2. przebieg badań

3. analiza wyników badań własnych

4. Podstawy teoretyczne

4.1. historia ADHD

4.2. etiologia i przebieg zaburzenia

5. Rozwój dziecka

5.1. rozwój społeczny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

5.2. rozwój emocjonalny dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

5.3. rozwój poznawczy dziecka w wieku od 3 do 9 roku życia

6. Rozwój dziecka z ADHD

6.1. konsekwencje społeczne dziecka z ADHD

6.2. konsekwencje poznawcze dziecka z ADHD

6.3. konsekwencje emocjonalne dziecka z ADHD

7. Konsekwencje społeczne i edukacyjne

7.1. perspektywa społeczna

7.2. perspektywa dydaktyczna

8. metodologiczne podstawy badań własnych

9. New node