Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia. by Mind Map: Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia.

1. Problemy badawcze.

2. Przebieg badań.

3. Analiza wyników badań własnych.

4. Współpraca szkół sanatoryjnych ze szkołą macierzystą ucznia przewlekle chorego.

5. Metodologia własnych badań.

6. Funkcjonowanie dzieci przewlekle chorych w rolach ucznia.

6.1. Pojęcie choroby przewlekłej.

6.2. Najczęstsze choroby przewlekłe.

6.3. Wpływ choroby przewlekłej na funkcjonowanie dziecka (sfera psychiczna, poznawcza).

6.4. Wpływ choroby na możliwości pełnienia roli ucznia.

7. Kształcenie dzieci chorych w polskim systemie szkolnictwa.

7.1. Fazy leczenia dzieci chorych.

7.2. Szkoły szpitalne i sanatoryjne i ich role w kształceniu dzieci chorych przewlekle.

7.2.1. INS to insert (Windows)

7.2.2. TAB to insert (Mac OS)

7.2.3. ENTER to add siblings

7.2.4. DEL to delete

7.3. Zadania szkół sanatoryjnych w zakresie współpracy ze szkołą macierzystą.