ฟิสิกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ฟิสิกส์ by Mind Map: ฟิสิกส์

1. เสียง

1.1. นิยาม

1.1.1. เสียงเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งเกิดจากการสั่นของวัตถุและมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านตัวกลางส่งต่อไปยังต่างๆ

1.1.2. เสียงเป็นคลื่นตามยาว

1.1.3. อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่

1.2. รูปแบบโจทย์เสียง

1.2.1. ความเข้มเสียง

1.2.1.1. ให้ R จากสูตร

1.2.1.2. ให้Rมาเข้าสูตร s=vt

1.2.1.3. หาความสัมพันธ์ของสูตร

1.2.1.3.1. ความเข้ม I ห่างลำโพง10เมตรตวามเข้มสองเท่าต้องห่างจากลำโพงเท่าไหร่

1.2.1.3.2. ให้กราฟมา

1.2.1.4. ลำโพงสองตัวมีผู้ฟังอยู่ตรงกลาง

1.2.2. ระดับความเข้มเสียง

1.2.2.1. แทนค่า

1.2.2.2. ลดความเข้มเสียงเป็น%

1.2.2.3. หาระดับความเข้มเสียงได้

1.2.2.4. เปรียบเทียบระดับความเข้มเสียงของเครื่องจักรสองตัวขึ้นไป

1.2.3. ผลต่างระดับความเข้มเสียง

1.2.3.1. แทนค่าสูตรได้เลย

1.2.3.2. หาความเข้มเสียง ลดกี่%

1.2.4. ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงกับอุณหภูมิ

1.2.4.1. ใช้สูตรการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเข้ามาช่วย

1.2.4.2. แทนค่าสูตรได้เลย

1.2.4.3. ถามความสัมพันธ์ของอุณหภูมิสองช่วง

1.2.4.3.1. Destinations

1.2.5. สมบัติของเสียง

1.2.5.1. การสะท้อน

1.2.5.1.1. v=s/tก่อนถึงจะหาv=fλ

1.2.5.1.2. v=331+0.6t

1.2.5.2. การหักเห

1.2.5.2.1. ใช้สูตรการหักเหเทียบกับสูตรอุณหภูมิและเสียง

1.2.5.3. การเลี้ยวเบน

1.2.5.3.1. ถามว่าช่องกว้างเท่าไหร่

1.2.5.4. แทรกสอด

1.2.5.4.1. S1P-S2P=nλ

1.2.5.4.2. dsinθ=n

1.2.5.4.3. AเสียงดังNเสียงค่อย

1.2.6. บีสต์

1.2.6.1. แทนค่าสูตรได้เลย

1.2.7. การสั่นพ้อง

1.2.7.1. ดูว่าเป็น1loopหรือ1λ และแทนค่าสูตร

1.2.7.2. ดูรูปแล้วถามว่าสั่นครั้งที่1ห่างจากครั้งที่2เท่าไหร่

1.2.7.3. เสียงที่ดังที่สุดห่างจากปากหลอดเท่าไหร่

1.2.8. คลื่นกระทบและกรวยเสียง

1.2.8.1. ถามแนวการเคลื่อนที่ของหน้าคลื่นกระแทกทำกับเส้นทางบิน

1.2.8.2. มุมระหว่างการกระแทก

1.2.8.3. มุมหน้าคลื่นกระแทกทำกับพื้น

1.2.9. ดรอปเปอร์

1.2.9.1. หาλหน้ารถ

1.2.9.2. หาλหลังรถ

1.2.9.3. แทนสูตรได้เลย

2. แสง

2.1. การเคลื่อนที่ของแสงและการเกิดเงา

2.1.1. โจทย์ให้ข้อมูลมาแก้ความคล้าย

2.2. สมบัติ

2.2.1. การสะท้อนของกระจกราบ

2.2.1.1. ถามความสูงของกระจก

2.2.1.2. วัตถุสูงเท่าไหร่

2.2.1.3. ห่างจากตำแหน่งเดิมเท่าไหร่

2.2.1.4. เคลื่นที่ด้วยvเท่าไหร่

2.2.2. การโค้งของกระจกโค้งนูน

2.2.2.1. ถามนิยาม

2.2.2.2. คำนวน

2.2.2.2.1. แทนค่าสูตรได้เลย

2.2.2.2.2. ระวังเครื่องหมาย

2.3. การหักเห

2.3.1. แทนสูตรดัชนีหักเหความสัมพันธ์เป ็นส่วนใหญ่

2.3.2. หาความสัมพัธ์ดัชนีหักเหสองตัวกลาง

2.4. มุมวิกฤตและการสะท้อนกลับหมด

2.4.1. หาความสัมพัธ์ดัชนีหักเหสองตัวกลาง

2.4.2. โจทย์ไม่บอกว่าแสงเดินทางจากไหนไปไหน

2.4.3. แทนสูตรเลย

2.5. ทัศนอุปกรณ์

2.5.1. แว่นขยาย

2.5.1.1. แทน s=25

2.5.2. กล้องถ่ายรูป

2.6. ความผิดปกติของตา

2.6.1. สายตาสั้น

2.6.1.1. s อินฟินิตี้

2.6.2. สายตายาว

2.6.2.1. s 25cm

2.7. ปริมานเชิงฟิสิกส์

2.7.1. หาความกว้างของa0

2.7.2. หาระยะห่างของสองแทบ

2.7.3. หาความสัมพันธ์ของสูตร

3. คลื่น

3.1. การศึกษาคลื่นน้ำด้วยถาดคลื่น

3.1.1. จากสูตร v=fλ โจทย์ให้มา2ตัวให้หาอีกตัวนึง

3.1.2. ถามความสัมพันธ์ของสูตร

3.1.3. ให้กราฟมาหา

3.1.4. สังเกตความเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป

3.2. เฟสของคลื่น

3.2.1. ให้ตำแหน่งของเฟสคลื่นมา

3.2.1.1. ถามว่ามีเฟสตรงกันหรือตรงข้าม

3.2.2. ถามการเปลี่ยนแปลงของเฟส

3.2.2.1. ถามแอมปลิจูด

3.2.2.2. คลื่นจะต่ำหรือสูง

3.3. สมบัติของคลื่น

3.3.1. สะท้อน

3.3.1.1. ถามการสะท้อนปลายปิดและปลายเหิด

3.3.1.1.1. ถามเฟส

3.3.2. หักเห

3.3.2.1. ให้ตอบว่าเป็นลักษณะใด

3.3.2.2. ให้สูตรมาถามตัวใดตัวหนึ่ง

3.3.2.3. หามุมต่างๆ

3.3.3. แทรกสอด

3.3.3.1. แหล่งกำเนิดอาพันธ์

3.3.3.1.1. ใช้สูตร

3.3.3.1.2. หาคสพของสูตร

3.3.3.1.3. หาจำนวนบัพปฏิบัพ

3.3.4. เลี้ยวเบน

3.3.4.1. ถามความแตกต่างหักเหเลี้ยวเบน

3.3.4.2. ถามระยะdที่ทำให้เลี้ยวเบนที่สุด

3.4. คลื่นนิ่ง

3.4.1. ถามจุดไหนสั่นด้วยvสูงสุด

3.4.2. ถามหาจำนวนloop

3.4.3. ถามหาความเร็ว

3.5. คลืานนิ่งของน้ำ

3.5.1. ถามหารายละเอียดจาก

3.5.1.1. แหล่งกำเนอดสองแหล่งสวนกัน

3.5.1.2. สะท้อนปลายเปิด

3.5.1.3. สะท้อนปลายปิด