Розлади мислення

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Розлади мислення by Mind Map: Розлади мислення

1. Продуктивні розлади

1.1. Невідчепні (нав'язливі) ідеї - думки, уявлення, спогади, що виникають попри волі людини і утримуються всупереч її бажанню.

1.2. Надцінні ідеї (домінуючі) - ідеї, що виникають у зв'язку з реальною ситуацією, але надалі стають домінуючимие у свідомості людини, супроводжуються значним емоційним напруженням і відсутністю критичного ставлення до них;

1.3. Маячні ідеї - це помилкові, неправдиві твердження, що не відповідають реальній дійсності, виникають на хворобливій основі і не піддаються корекції (переконанню).

1.3.1. Маячення значення: хворі стверджують, що багато з того, що діється довкола, має для них особливий зміст і особливе значення.

1.3.2. Маячення відношення: хворий уявляє, що розмови пасажирів у транспорті мають відношення до нього,

1.3.3. Маячення переслідування: хворі стверджують, що їх переслідують з наміром покарати, вбити, що вони є об'єктом спостереження

1.3.4. Маячення фізичного впливу: найчастіше стверджують, що існує група осіб, які діють секретними і часто магічними способами.

1.3.5. Маячення багатства: хворий вважає, що у нього зібране усе золото світу,

1.3.6. Маячення високого походження: хворі впевнені, що їх батьки - відомі в країні політичні діячі, вчені, актори, які приховують свої родинні зв'язки

2. Формальні розлади

2.1. За темпом

2.1.1. Прискорення мислення - збільшення кількості асоціацій за одиницю часу.

2.1.2. "Стрибки ідей" - максимальне збільшення кількості асоціацій за одиницю часу.

2.1.3. Уповільнення темпу мислення - зменшення кількості асоціацій за одиницю часу.

2.1.4. Ментизм - "наплив думок", "вихор ідей",

2.1.5. Шпреррунг - "закупорка думок", "обрив думок", раптова зупинка, перерив асоціативного процесу.

2.2. За будовою

2.2.1. Розірваність - порушення логічного зв'язку в реченні при збереженні граматичного зв'язку;

2.2.2. Зісковзування - втрата логічного ходу мислення

2.2.3. Безладність - порушується логічний і граматичний зв'язок у реченнях;

2.2.4. Інкогеренція - порушується зв'язок між складами у словах.

2.2.5. Вербігерація - стереотипне повторення окремих слів чи складів.

2.3. За цілеспрямованістю

2.3.1. Амбівалентність - формування суджень, виходячи з різних принципів

2.3.2. Резонерство - міркування заради міркування, безпредметність мислення, коли відсутні конкретність думок, їх пізнавальний зміст.

2.3.3. Розважність мислення - проявляється у викладенні хворим непотрібних деталей своєї сповіді, зайвих дрібниць,