SOCJOLOGIA WYCHOWANIA

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA by Mind Map: SOCJOLOGIA WYCHOWANIA

1. socjalizacja

1.1. kształtowanie osobowości

2. orientacje socjologiczne a aspekty społeczeństwa:

2.1. demograficzna

2.2. grupowa

2.3. systemowa

2.4. strukturalna

2.5. aktywistyczna

2.6. kulturowa

2.7. polowa

3. przydatność socjologii

3.1. funkcja poznawcza, praktyczna

3.2. funkcja weryfikacyjna,demaskatorska i krytyczna

4. cechy socjologii

4.1. Instytucje społeczne

4.2. Zbiorowości społeczne

4.2.1. małe grupy społeczne

4.2.2. zbiorowości terytorialne

4.2.3. klasy i warstwy społeczne

4.2.4. kategorie zawodowe

4.3. Procesy społeczne

5. socjologia jako wiedza naukowa:

5.1. nauka empiryczna

5.2. nauka badająca stosunki społeczeństwa

6. socjopacja

6.1. nie przestrzeganie zasad w danym społeczeństwie

7. socjologia

7.1. badanie społeczeństwa

8. Entogonia

8.1. zawieranie związków tej samej narodowości

9. Czym jest socjologia?

9.1. społeczeństwo

9.2. polityka

9.3. historia

10. Metody socjologii:

10.1. statystyczne

10.2. biograficzne

10.3. eksperymentalne

10.4. samiologiczne

10.5. sytuacyjna

10.6. ekologiczna

10.7. typologiczna