Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA by Mind Map: SOCJOLOGIA WYCHOWANIA
4.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA

This is just a demo map that you can delete right away, if you feel like it...

socjalizacja

kształtowanie osobowości

orientacje socjologiczne a aspekty społeczeństwa:

demograficzna

grupowa

systemowa

strukturalna

aktywistyczna

kulturowa

polowa

przydatność socjologii

funkcja poznawcza, praktyczna

funkcja weryfikacyjna,demaskatorska i krytyczna

cechy socjologii

Instytucje społeczne

Zbiorowości społeczne

Procesy społeczne

socjologia jako wiedza naukowa:

nauka empiryczna

nauka badająca stosunki społeczeństwa

socjopacja

nie przestrzeganie zasad w danym społeczeństwie

socjologia

badanie społeczeństwa

Entogonia

zawieranie związków tej samej narodowości

Czym jest socjologia?

społeczeństwo

polityka

historia

Metody socjologii:

statystyczne

biograficzne

eksperymentalne

samiologiczne

sytuacyjna

ekologiczna

typologiczna