Det senmoderne samfund

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Det senmoderne samfund by Mind Map: Det senmoderne samfund

1. Moderne kommunikationsmidler

1.1. fjernsynet

1.2. internettet

1.3. Mobiltelefoner

2. Adskillelse af tid og rum

2.1. Ikke bundet til samme sted eller tidsrum

2.1.1. Man behøver ikke fysisk tilstedeværelse for at kunne aftale noget

2.2. Lettere at komme frem med bil, fly osv

3. Udlejring af sociale relationer

3.1. ældre i omsorgsinstitutioner

4. Gør som de andre/finder rollemodeler

5. Individualisering

5.1. Den enkelte person er blevet mere selvstændig

5.1.1. ikke i det lokale fælleskab mere

5.1.2. Vi må selv vælge uddannelse, familie osv

5.2. De faste normer og værdier er forsvundet i senere tid, så det er mere op til den enkelte at tilrettelægge sit liv

5.2.1. menneskets frisættelse

6. aftraditionalisering

6.1. ikke bundet et bestemt steed

6.2. behøver ikke forsætte iforældres fodspor

6.3. ikke så autoritetstro

6.3.1. læger

6.3.2. politi

6.3.3. lærer

6.4. Sætter alt til diskussion

7. Bedre muligheder for:

7.1. rejse

7.2. globalisering

7.3. teknologi

7.4. kommunikation

8. øget refleksivitet

8.1. man vælger meget frit hvad man vil med livet. hvilken retning - job

8.2. Spejle sig i andre