Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Vattenkraftverk by Mind Map: Vattenkraftverk

1. miljön

1.1. När man bygger ett vattenkraftverk så förändras miljön för djuren omkring. Floder som bildas nedanför ett vattenkraftverk blir ofta till stor del torrlagda samtidigt som floderna ovanför blir överfulla och kan svämma över vid stora områden.

2. el

2.1. tillverkar nästan hälften av Sveriges el (45%)

3. risker

3.1. Våra stora vattenmagasin från Norrbotten till Dalarna är till åren komna och innebär en risk. Ett dammbrott skulle få förödande konsekvenser.

4. Hur många finns det i sverige

4.1. ungefär 1800 stycken finns i Sverige

5. fördelar

5.1. Fördelarna i ett vattenkraftverk är att ett vattenkraftverk släpper näst intill ut inga utsläpp i naturen. Det är även en förnybar energi.

6. nackdelar

6.1. Nackdelarna med vattenkraftverk är att om man lägger ett vattenkraft verk i en flod så kan de påverka djurlivet vid den floden för att vattenkraft verket täpper till så att floden torkar ut längre ner så att fiskarna försvinner.

7. kostnader

7.1. 40-50 öre per kwh

7.1.1. att betala skatt kostade 5,6 miljoner förra året 2014

8. fördelar och nackdelar

8.1. vatten kraftverk är miljövänliga fast dyra och dåliga för fiskarna.