Get Started. It's Free
or sign up with your email address
kärnkraft by Mind Map: kärnkraft

1. Effektivitet

1.1. Kärnkraften räknas inte som en förnybar energikälla iallafall inte i den formen som det sker idag, kraften som finns i atomer är inte ändliga men men de material vi kan använda för att skapa energi av atomer, är ändliga i sig. Om man skulle hitta på ett sätt att utvinna energi ur ämnen som det finns en oändlig mängd av, eller på ett sätt som inte brukar en ändlig resurs, skulle kärnkraften i sig ses som en förnybar energikälla.

2. Kostnad

2.1. Kostnaden varierar mycket beroende på bland annat kalkylräntan, beräknad livstid och investeringskostnader. men enligt min fakta kostar en kWh kostar enligt ägarna 25-42 öre

3. Distrubition

3.1. Fortum är ett energiföretag verksamt i framförallt Finland, Sverige, Norge, Baltikum, Polen, samt i västra Sibirien, Ryssland. Verksamheten omfattar produktion och försäljning av elektricitet, produktion, distribution, och försäljning av fjärrvärme, drift och underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster.

4. Risker

4.1. En stor risk är strålningen från det radioaktiva använda bränslet, Vid höga doser är strålningen dödlig, eller så orsakar den cancer och ärftliga skador. Den största kärnkraftsolyckan skedde i Ukraina i Tjernobyl år 1986 när en reaktor havererade. Ungefär 30 stycken människor dog direkt i samband med räddningsarbetet, många fler skadades och radioaktiva utsläpp spreds över hela Europa.

5. Hur fungerar ett Kärnkraftverk

6. Miljö

6.1. Framställningen av bränsle orsakar störst miljöpåverkan, det är alltså när dom ska framställa uranet som det blir dåligt för miljön. Men när det kommer till utsläpp av växthusgaser eller koldioxid som man brukar säga så släpper kärnkraften ut näst intill ingenting.

7. Antal

7.1. Det finns idag 10 reaktorer i Sverige och 3 aktiva kärnkraftverk, det gör Sverige till det kärnkraftstätaste landet i världen. Sverige är det ända land som har mer än en reaktor per miljon invånare. Reaktorerna är fördelade på tre stycken olika anläggningar Forsmarks kärnkraftverk, Oskarshamns kärnkraftverk och Ringhals kärnkraftverk.

8. Omfattning

8.1. Kärnkraften är basen för den svenska elproduktionen tillsammans med vattenkraft. Kärnkraftens utger 40% av all elproduktion, och vattenkraft utger 45% av all elproduktion tillsammans blir det 85% och resten av all el ersätts med bland annat solen, vinkraft eller oljekraften.

9. Teknik

9.1. Kärnkraft eller atomkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor eller genom att slå ihop lätta atomkärnor. Ordet kärnkraft kom i bruk efter negativ publicitet kring atombomberna i slutet av andra världskriget.