A római köztársaság intézményrendszere

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A római köztársaság intézményrendszere by Mind Map: A római köztársaság intézményrendszere

1. Mi kellett ahhoz, hogy valaki egy tisztséget betölthessen?

1.1. jelentős vagyon

1.2. előkelő származás

1.3. bizonyos fokú művetés

1.4. közéleti jártasság

1.5. meghatározott életkor

2. Praetor

2.1. igazságszolgáltatás

3. Consul

3.1. két fő

3.2. senatus/népgyűlés egybehívásának a joga

3.3. tv. javaslatok előterjesztésének a joga

3.4. hadsereg főparancsonokai

3.5. polgári és büntető bíráskodás joga

4. Magistratusok

5. Hogy akadályozták meg az főhatalommal való visszaélést?

5.1. annuitas

5.1.1. hivatali idő egy év

5.1.2. következő évre nem volt újraválasztható

5.2. kollegialitas

5.2.1. ugyanazt a tisztséget ketten töltötték be

6. Dictator

6.1. általában végveszély esetén

6.2. tejhatalom

6.3. maximum 6 hónapig

7. rendkívüli magistratus

8. Államszervek

8.1. Senatus

8.1.1. interregnum ellátása

8.1.2. népgyűlésen elfogadott törvények szentesítése

8.1.3. tanácsok adása a magisztrátusoknak

8.1.4. külpolitika irányítása

8.1.5. hadügyek irányítása

8.1.6. állami pénzügyek ellenőrzése

8.1.7. igazságszolgáltatás iránítása

8.2. Népgyűlés

8.2.1. magistratus által feltett kérdésről szavahtaott igennel vagy nemmel

9. Aedilis curilis

9.1. játékok megrendezése és felügyelete

9.2. város rendjének fenntartása, Róma rendőrkapitánya

9.3. bírságolási és zálogolási jog

9.4. gabonaellátás hatósági felügyelete

10. Questor

10.1. állami kincstár és levéltár felügyelői

11. Plebejusi aedilis

11.1. eredetileg plebejusi templomok felügyelői

11.2. általános rendészeti feldataok

12. Néptribunus

12.1. összehívták plebejusi népgyűlést

12.2. elnököltek rajta

12.3. segítségnyújtási jog (vétójog)

13. Censor

13.1. 5 évente választják

13.2. polgárok összeírása

13.3. adófizetők névjegyzéke, vagyoni kategóriák összeállítása

13.4. kerületekbe osztották őket

14. Plebejusi magistratusok

15. Hivatkozások

15.1. Zanza tv: http://zanza.tv/tortenelem/az-okori-roma/roma

15.2. Rubicon: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_romai_koztarsasag_allamszervezete/

15.3. Róma tündöklése és bukása, dokumentumfilm: https://www.youtube.com/watch?v=jYMtJOVUlso