A római köztársaság intézményrendszere

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
A római köztársaság intézményrendszere by Mind Map: A római köztársaság intézményrendszere

1. Mi kellett ahhoz, hogy valaki egy tisztséget betölthessen?

1.1. jelentős vagyon

1.2. előkelő származás

1.3. bizonyos fokú művetés

1.4. közéleti jártasság

1.5. meghatározott életkor

2. Praetor

2.1. igazságszolgáltatás

3. Consul

3.1. két fő

3.2. senatus/népgyűlés egybehívásának a joga

3.3. tv. javaslatok előterjesztésének a joga

3.4. hadsereg főparancsonokai

3.5. polgári és büntető bíráskodás joga

4. Aedilis curilis

4.1. játékok megrendezése és felügyelete

4.2. város rendjének fenntartása, Róma rendőrkapitánya

4.3. bírságolási és zálogolási jog

4.4. gabonaellátás hatósági felügyelete

5. Questor

5.1. állami kincstár és levéltár felügyelői

6. Plebejusi aedilis

6.1. eredetileg plebejusi templomok felügyelői

6.2. általános rendészeti feldataok

7. Néptribunus

7.1. összehívták plebejusi népgyűlést

7.2. elnököltek rajta

7.3. segítségnyújtási jog (vétójog)

8. Censor

8.1. 5 évente választják

8.2. polgárok összeírása

8.3. adófizetők névjegyzéke, vagyoni kategóriák összeállítása

8.4. kerületekbe osztották őket

9. Magistratusok

10. Hogy akadályozták meg az főhatalommal való visszaélést?

10.1. annuitas

10.1.1. hivatali idő egy év

10.1.2. következő évre nem volt újraválasztható

10.2. kollegialitas

10.2.1. ugyanazt a tisztséget ketten töltötték be

11. Plebejusi magistratusok

12. Dictator

12.1. általában végveszély esetén

12.2. tejhatalom

12.3. maximum 6 hónapig

13. rendkívüli magistratus

14. Államszervek

14.1. Senatus

14.1.1. interregnum ellátása

14.1.2. népgyűlésen elfogadott törvények szentesítése

14.1.3. tanácsok adása a magisztrátusoknak

14.1.4. külpolitika irányítása

14.1.5. hadügyek irányítása

14.1.6. állami pénzügyek ellenőrzése

14.1.7. igazságszolgáltatás iránítása

14.2. Népgyűlés

14.2.1. magistratus által feltett kérdésről szavahtaott igennel vagy nemmel

15. Hivatkozások

15.1. Zanza tv: http://zanza.tv/tortenelem/az-okori-roma/roma

15.2. Rubicon: http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_romai_koztarsasag_allamszervezete/

15.3. Róma tündöklése és bukása, dokumentumfilm: https://www.youtube.com/watch?v=jYMtJOVUlso