อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา กลุ่ม 5

นักเรียนดูภาพในกิจกรรม “อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา” แล้วให้ร่วมกันวิเคราะห์อัตลักษณ์ของประเทศที่กำหนดให้เป็น MindMapping 1 ชิ้น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา กลุ่ม 5 by Mind Map: อัตลักษณ์เรา อัตลักษณ์เขา        กลุ่ม 5

1. ไทย

1.1. การแต่งกาย

1.1.1. สำหรับสุภาพบุรุษ จะเรียกว่า "เสื้อพระราชทาน" สำหรับสุภาพสตรีจะเป็นชุดไทยที่ประกอบด้วยสไบเฉียง ใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว ซิ่นมีจีบยกข้างหน้า

1.2. ศาสนา

1.2.1. ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาพุทธ 94.6% ศาสนาอื่นๆ ได้แก่ อิสลาม 4.6% คริสต์ 0.7 ฮินดูและอื่นๆ 0.1%

1.3. วัฒนธรรม

1.3.1. ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีตักบาตรดอกไม้

2. มาเลเซีย

2.1. การแต่งกาย

2.1.1. ผู้ชาย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย

2.1.2. ผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) ประกอบด้วยเสื้อคลุมแขนยาว และกระโปรงยาว

2.2. ศาสนา

2.2.1. อิสลาม 60% พุทธ 19% คริสต์ 11%

2.3. วัฒนธรรม

2.3.1. การรำซาบิน, เทศกาลทาเดา คาอามาตัน

3. เวียดนาม

3.1. การแต่งกาย

3.1.1. อ่าวหญ่าย (Ao dai) เป็นชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน

3.2. ศาสนา

3.2.1. พุทธนิกายมหายาน 70% คริสต์ 15%

3.3. วัฒนธรรม

3.3.1. เทศกาลเต็ด , เทศกาลฤดูใบไม้ร่วง

4. ลาว

4.1. การแต่งกาย

4.1.1. ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก สำหรับผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

4.2. ศาสนา

4.2.1. นับถือพุทธ 75% นับถือผี 25%

4.3. วัฒนธรรม

4.3.1. การตักบาตรข้าวเหนียว