Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Interference by Mind Map: Interference

1. ...

2. Interference ir viļņu savstarpējā mijiedarbība, kad viļņi sastopas.

2.1. piemērs

3. Ja kādā punktā gaismas viļņi nonāk ar vienādām fāzēm, rezultējošo svārstību amplitūda palielinās - tas ir inerferences maksimusm( attēls pa kreisi)

3.1. Δx=k⋅λ;kurk=0,1,2,3....

4. Ja kāda punktā gaismas viļņi nonāk ar prētējām fāzēm, rezultējošo svārstību amplitūda samazinās- tas ir interferences minimums(attēls pa labi)

4.1. Δx=(k+12)⋅λ;kurk=0,1,2,3.....

5. Gaismas interferences lietojumi :

5.1. Optiskā dzidrināšana

5.2. Ņutona gredzeni

5.3. Interferometri

5.4. Hologrāfija