Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ZIP Projectleider - Janneke de Groot, presentatie by Mind Map: ZIP Projectleider - Janneke de Groot, presentatie
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ZIP Projectleider - Janneke de Groot, presentatie

@ePatientDave

The empowered patient

Internet and patient communities

Ziekten

Hartfalen

Dementie

Beroerte

Coronaire hartziekten

COPD

Diabetes

Demografie

Grote verschillen naar sociaal economsiche status

Levensverwachting zonder chronishce aandoening 48,4 man / vrouwen 42,5

Arbeidsmarkttekort

2025: 470.000 mensen tekort in de krimpende arbeidsmarkt

Indien we ons werk hetzelfde blijven organiseren(!)

Zorgkosten

35 jaar stijging sneller dan economische groei

2010: 60 miljard in begroting

47% Ziekenfondswet

Eigen betalingen 4%

etc

1e levensjaar

Boven de 65

85+ >>>>

Innovatie

Toekomst bestendig maken zorg

niet alleen technologie

Weinig vraag gestuurd

Technologie en ICT bedrijven denken aan "producten in de markt zetten"

Gebruiker vaak onderbelicht

ZIP: 4 typen innovatie

Strategische innovatie, Product- en diensteninnovaties die vragen om een nieuw bedrijfsmodel, Investering: groot, Doorlooptijd: hoog, Slagingskans: klein, Impact: groot

Product- of dienstinnovatie, Creatieve nieuwe ideeen die bedrijfsmodel nietveranderen

Procesinnovatie, Grote procesverbeteringen van minimaal 30%

Voortdurende procesinnovatie, kleine procesverbeteringen

Theorie, Rogers Adoption / Innovation Curve, Innovators - 2,5%, Links early adopters - 13,5%, Early majority - 43%, Late Majority, Late adopters

Korte en lange termijn

Korte termijn, gericht op doelmatigheid en klant gerichtheid

Lange termijn, Op middenlange termijn gerichtg op systeemverandering, radicale innovaties, Gaat om toepassing van nieuwe producten en diensten, die niet passen in bestaande structuur/bedrijfsmodel, Innovatoren hebben geen belang behoud huidige instanties en organisaties

Innovatiecyclus

Exploratie, uitvinden, Ontikkelen, Testen, toepassen

Exploitatie, verspreiden, implementeren, opschalen, differentieren

Duur cyclus, in de zorg plusminus 17 jaar, ICT kan proces radicaal versnellen

Bottlenecks

Veel ideeen

te weinig toepassing

Subsidie in exploratie fase: uitdovend wanneer geld op

Not invented here

geen uitwsiseling tussen instellingen en regio's

geen landelijke opschaling

geen strategische of ontwrichtende innovatie, Untitled

Belemmering, Zorgvernieuwers hebben geen overzicht van de gehel procedure, De cultuur in de zorg is onvoldoende gericht op vernieuwing, Zorgvragers zijn onvoldoende op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden die zorginnovaties bieden, Spanning tussen Risico nemen en innoveren vs patient veiligheid, Professionals worden weinig getraind in innoveren, DE financieringsstructuur bevat op het ogenblik perverse prikkels, De Wet- en regelgeving is onvoldoende ingesteld op de veranderende verhoudingen en verantwoordelijkheden, Het tijdig verkrijgen van "medical evidence" is beperkt of ontbreekt, Uniformering en standaardisatie voor ICT en technologie toepassingen ontbreekt

Positie NL in wereld

Nederland hoort bij besten

Veiligheid

Toegankelijkheid

Betaalbaarheid

Minder huisartsenbezoek

Minder specialistenbezoek

Minder zorgconsumptie

Onderzoek: wereldtop

Goede infrastructuur, Breedband internet, Internet toegang, ICT, Aandacht voor innovatie