ZIP Projectleider - Janneke de Groot, presentatie

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ZIP Projectleider - Janneke de Groot, presentatie by Mind Map: ZIP Projectleider - Janneke de Groot, presentatie

1. @ePatientDave

1.1. The empowered patient

1.2. Internet and patient communities

2. Ziekten

2.1. Hartfalen

2.2. Dementie

2.3. Beroerte

2.4. Coronaire hartziekten

2.5. COPD

2.6. Diabetes

3. Demografie

3.1. Grote verschillen naar sociaal economsiche status

3.2. Levensverwachting zonder chronishce aandoening 48,4 man / vrouwen 42,5

4. Arbeidsmarkttekort

4.1. 2025: 470.000 mensen tekort in de krimpende arbeidsmarkt

4.1.1. Indien we ons werk hetzelfde blijven organiseren(!)

5. Zorgkosten

5.1. 35 jaar stijging sneller dan economische groei

5.2. 2010: 60 miljard in begroting

5.2.1. 47% Ziekenfondswet

5.2.2. Eigen betalingen 4%

5.2.3. etc

5.3. 1e levensjaar

5.4. Boven de 65

5.4.1. 85+ >>>>

6. Innovatie

6.1. Toekomst bestendig maken zorg

6.2. niet alleen technologie

6.3. Weinig vraag gestuurd

6.4. Technologie en ICT bedrijven denken aan "producten in de markt zetten"

6.5. Gebruiker vaak onderbelicht

6.6. ZIP: 4 typen innovatie

6.6.1. Strategische innovatie

6.6.1.1. Product- en diensteninnovaties die vragen om een nieuw bedrijfsmodel

6.6.1.2. Investering: groot

6.6.1.3. Doorlooptijd: hoog

6.6.1.4. Slagingskans: klein

6.6.1.5. Impact: groot

6.6.2. Product- of dienstinnovatie

6.6.2.1. Creatieve nieuwe ideeen die bedrijfsmodel nietveranderen

6.6.3. Procesinnovatie

6.6.3.1. Grote procesverbeteringen van minimaal 30%

6.6.4. Voortdurende procesinnovatie

6.6.4.1. kleine procesverbeteringen

6.6.5. Theorie

6.6.5.1. Rogers Adoption / Innovation Curve

6.6.5.1.1. Innovators - 2,5%

6.6.5.1.2. Links early adopters - 13,5%

6.6.5.1.3. Early majority - 43%

6.6.5.1.4. Late Majority

6.6.5.1.5. Late adopters

6.7. Korte en lange termijn

6.7.1. Korte termijn

6.7.1.1. gericht op doelmatigheid en klant gerichtheid

6.7.2. Lange termijn

6.7.2.1. Op middenlange termijn gerichtg op systeemverandering

6.7.2.1.1. radicale innovaties

6.7.2.1.2. Gaat om toepassing van nieuwe producten en diensten, die niet passen in bestaande structuur/bedrijfsmodel

6.7.2.1.3. Innovatoren hebben geen belang behoud huidige instanties en organisaties

6.8. Innovatiecyclus

6.8.1. Exploratie

6.8.1.1. uitvinden

6.8.1.2. Ontikkelen

6.8.1.3. Testen

6.8.1.4. toepassen

6.8.2. Exploitatie

6.8.2.1. verspreiden

6.8.2.2. implementeren

6.8.2.3. opschalen

6.8.2.4. differentieren

6.8.3. Duur cyclus

6.8.3.1. in de zorg plusminus 17 jaar

6.8.3.2. ICT kan proces radicaal versnellen

6.9. Bottlenecks

6.9.1. Veel ideeen

6.9.2. te weinig toepassing

6.9.3. Subsidie in exploratie fase: uitdovend wanneer geld op

6.9.4. Not invented here

6.9.5. geen uitwsiseling tussen instellingen en regio's

6.9.6. geen landelijke opschaling

6.9.7. geen strategische of ontwrichtende innovatie

6.9.7.1. Untitled

6.9.8. Belemmering

6.9.8.1. Zorgvernieuwers hebben geen overzicht van de gehel procedure

6.9.8.2. De cultuur in de zorg is onvoldoende gericht op vernieuwing

6.9.8.3. Zorgvragers zijn onvoldoende op de hoogte van de nieuwe mogelijkheden die zorginnovaties bieden

6.9.8.4. Spanning tussen Risico nemen en innoveren vs patient veiligheid

6.9.8.5. Professionals worden weinig getraind in innoveren

6.9.8.6. DE financieringsstructuur bevat op het ogenblik perverse prikkels

6.9.8.7. De Wet- en regelgeving is onvoldoende ingesteld op de veranderende verhoudingen en verantwoordelijkheden

6.9.8.8. Het tijdig verkrijgen van "medical evidence" is beperkt of ontbreekt

6.9.8.9. Uniformering en standaardisatie voor ICT en technologie toepassingen ontbreekt

7. Positie NL in wereld

7.1. Nederland hoort bij besten

7.1.1. Veiligheid

7.1.2. Toegankelijkheid

7.1.3. Betaalbaarheid

7.1.4. Minder huisartsenbezoek

7.1.5. Minder specialistenbezoek

7.1.6. Minder zorgconsumptie

7.1.7. Onderzoek: wereldtop

7.1.8. Goede infrastructuur

7.1.8.1. Breedband internet

7.1.8.2. Internet toegang

7.1.8.3. ICT

7.1.8.4. Aandacht voor innovatie