Podział wyrobów papierowych na odmiany oraz klasy ?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podział wyrobów papierowych na odmiany oraz klasy ? by Mind Map: Podział wyrobów papierowych na odmiany oraz klasy ?

1. Produkty papiernicze dzielimy w zależności od ich gramatury na:

1.1. Bibułkę (do 28 g/m2)

1.2. Papier (29-160 g/m2)

1.3. Karton (161-315 g/m2)

1.4. Tektura (>315 g/m2)

2. Podział ze względu na skład surowcowy:

2.1. M - papiery mieszane

2.2. D - papiery drzewne

2.3. PD - papiery półdrzewne

2.4. BD - papiery bezdrzewne

3. Materiały poligraficzne według faz procesu tworzenia publikacji

3.1. Prepress

3.2. Press

3.3. Postpress

4. Materiały poligraficzne według techniki drukowania:

4.1. Offset

4.2. Wklęsłodruk

4.3. Sitodruk

4.4. Tampondruk

4.5. Druk cyfrowy

4.6. Inne techniki

5. Materiały poligraficzne według ich obecności w produkcie gotowym:

5.1. Pośrednie

5.2. Bezposrednie