Podział wyrobów papierowych na odmiany oraz klasy ?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podział wyrobów papierowych na odmiany oraz klasy ? by Mind Map: Podział wyrobów papierowych na odmiany oraz klasy ?

1. Materiały poligraficzne według faz procesu tworzenia publikacji

1.1. Prepress

1.2. Press

1.3. Postpress

2. Materiały poligraficzne według techniki drukowania:

2.1. Offset

2.2. Wklęsłodruk

2.3. Sitodruk

2.4. Tampondruk

2.5. Druk cyfrowy

2.6. Inne techniki

3. Materiały poligraficzne według ich obecności w produkcie gotowym:

3.1. Pośrednie

3.2. Bezposrednie

4. Produkty papiernicze dzielimy w zależności od ich gramatury na:

4.1. Bibułkę (do 28 g/m2)

4.2. Papier (29-160 g/m2)

4.3. Karton (161-315 g/m2)

4.4. Tektura (>315 g/m2)

5. Podział ze względu na skład surowcowy:

5.1. M - papiery mieszane

5.2. D - papiery drzewne

5.3. PD - papiery półdrzewne

5.4. BD - papiery bezdrzewne