Podział produktów papierniczych, na odmiany i klasy.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Podział produktów papierniczych, na odmiany i klasy. by Mind Map: Podział produktów papierniczych, na odmiany i klasy.

1. Druki

1.1. Oprawy

1.2. Lużne

1.3. Łaczne

2. Podział prod. papierniczych

2.1. bibułkę (do 28 g/m2

2.2. papier (29–160 g/m2

2.3. karton (161–315 g/m2

2.4. – tektura (> 315 g/m2).

3. Podział papieru ze względu na skład surowcow

3.1. – BD – papiery bezdrzewne – masy celulozowe lub/i masy długowłókniste,

3.2. – PD – papiery półdrzewny – masy celulozowe z dodatkiem ścieru lub/i masy półchemicznej

3.3. – D – papiery drzewne – ścier i makulatura z dodatkiem mas celulozowych,

3.4. – M – papiery mieszane – włókna różne

4. Klasyfikacja papierów przeznaczonych do drukowania

4.1. Klasa VI - gazety.

4.2. Klasa V - książki

4.3. Klasa IV - druki specjalne

4.4. Klasa III - np. zeszyty szkolne, broszury

4.5. Klasa I i II - banknoty, dokumenty państwowe -

4.6. – papiery drukowe luksusowe (Fine Paper),

4.7. – papiery zwojowe przeznaczone do drukowania kolorowych czasopism (Magazine Paper),

4.8. – papiery gazetowe (zwojowe),

4.9. – papiery specjalne,

4.10. – kartony wielowarstwowe przeznaczone do drukowania (Graphics Boards).

5. Druki

5.1. Dziełowe

5.1.1. Książki

5.1.2. Broszury

5.2. Periodyczne

5.2.1. Gazety

5.2.2. Czasopisma

5.3. Akcydensowe

5.3.1. Wydawnicze

5.3.2. Informacyjne

5.3.3. Manipulacyjne

5.3.4. Opakowaniowe

5.3.5. Przemysłowe