Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Estetika by Mind Map: Estetika

1. Osobnosti

1.1. České

1.1.1. František Palacký

1.1.2. Otakar Březina

1.1.3. Otakar Zich

1.1.4. Karel Svoboda

1.1.5. František Novotný

1.1.6. T. G. Masaryk

1.1.7. Jan Mukařovský

1.1.8. Oleg Sus

1.1.9. Otakar Hostinský

1.1.10. F. X. Šalda

1.1.11. Petr Osolsobě

1.2. Zahraniční

1.2.1. Imannuel Kant

1.2.2. Umberto Eco

2. Literatura

2.1. Česká

2.1.1. Mirko Novák

2.1.1.1. Co je estetika?

2.1.2. Jan Mukařovský

2.1.2.1. Význam estetiky

2.1.2.2. Úkoly obecné estetiky

2.1.3. Josef Durdík

2.1.3.1. Aesthetika

2.2. Zahraniční

2.2.1. Arthur C. Danto

2.2.1.1. Aesthetics

2.2.2. Barry Hartley Slater

2.2.2.1. Aesthetics

2.2.3. Malcolm Budd

2.2.3.1. Aesthetics

2.2.4. Ivan Gaskell

2.2.4.1. Interdisciplinary Aesthetics

2.3. České časopisy s uměleckou tématikou

2.3.1. Estetika

2.3.2. Host

2.3.3. A2

2.3.4. Weles

2.3.5. Tvar

2.3.6. Arts and Antiques

2.3.7. Era 21

3. Estetické společnosti

3.1. Mezinárodní

3.1.1. International Association for Aesthetics

3.1.2. International Association of Empirical Aesthetics

3.2. Italské

3.2.1. Associazione Italiana per gli Studi di Estetica

3.2.2. Societa Italiana d'Estetica

3.3. Britské

3.3.1. British Society for Aesthetics

3.4. Americké

3.4.1. American Society for Aesthetics

4. Studium estetiky

4.1. Uplatnění

4.1.1. Instituce

4.1.1.1. muzea

4.1.1.2. veřejná správa umění a kultury

4.1.1.3. galerie

4.1.1.4. média

4.1.1.5. divadlo

4.1.1.6. jiné kulturní instituce

4.1.2. Profesní činnost

4.1.2.1. mluvčí

4.1.2.2. poradce

4.1.2.3. kulturní zpravodaj

4.1.2.4. editor

4.1.2.5. manažer

4.1.2.6. umělecký kritik

4.1.2.7. redaktor

4.2. Vědní obory

4.2.1. Umění

4.2.1.1. obecná teorie umění

4.2.1.2. sociologie a psychologie umění

4.2.1.3. interpretace uměleckých děl

4.2.1.4. teorie umělecké kritiky

4.2.2. Média

4.2.2.1. teorie médií

4.2.3. Další vědní obory

4.2.3.1. kulturní antropologie

4.2.3.2. sémiotika a strukturalismus

4.2.3.3. historická poetika a rétorika

4.3. Projekty na katedře estetiky UK

4.3.1. Základy moderního světa v zrcadle literatury a filosofie

4.3.2. Problematika umění v myšlení Jana Patočky

4.3.3. Nový výzkum v estetice v České republice

5. Významné akce

5.1. MUNI

5.1.1. Estetické večírky

5.2. Nadcházející konference

5.2.1. American Society for Aesthetics 73rd Annual Meeting, 2015, Savannah

5.2.2. Conference on the Aesthetics of Architecture and design, 2016, Kansas

5.2.3. Conference: "Art and Imagination", 2016, California

5.3. Proběhlé konference

5.3.1. New Research in Aesthetics in the Czech Republic and Austria.