bvbinhdan.com.vn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
bvbinhdan.com.vn by Mind Map: bvbinhdan.com.vn

1. Gây mê hồi sức

2. Ban

2.1. An toàn người bệnh

2.2. An toàn môi trường

2.3. Khảo sát sự hài lòng

2.4. Công nghệ thông tin

2.5. Phác đồ điều trị

3. Liên hệ

4. Giới thiệu

4.1. Tổng quan

4.2. Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị

4.3. Chính sách chất lượng

4.4. Cơ cấu tổ chức

4.5. Cảm nghĩ khách hàng

5. Hoạt động

5.1. Chỉ đạo tuyến

5.2. Công tác xã hội

5.3. Dược lâm sàng

5.4. Đào tạo

5.4.1. Trung tâm huấn luyện Nội soi

5.4.1.1. Giới thiệu Trung tâm

5.4.1.2. Nội soi niệu

5.4.1.3. Nội soi Tổng quát

5.4.2. Sơ bộ

5.5. Đoàn thể

5.5.1. Đảng

5.5.2. Công Đoàn

5.5.3. Đoàn Thanh Niên

5.5.4. Hội cựu chiến binh

5.6. Hợp tác quốc tế

5.7. Khoa học kỹ thuật

5.8. Truyền thông

5.9. Tuyển dụng

6. Nội bộ

6.1. Chuyên môn

6.1.1. Khối Tổng quát

6.1.1.1. Tổng quát 1

6.1.1.2. Tổng quát 2

6.1.1.3. Tổng quát 3

6.1.1.4. Tổng quát 4

6.1.1.5. Nội soi tiêu hóa

6.1.2. Khối Cận lâm sàng

6.1.2.1. Chẩn đoán hình ảnh

6.1.2.2. Dược

6.1.2.3. Giải phẫu bệnh

6.1.2.4. Kiểm soát nhiễm khuẩn

6.1.2.5. Xét nghiệm

6.1.3. Khối Niệu

6.1.3.1. Niệu A

6.1.3.2. Niệu B

6.1.3.3. Niệu C

6.1.3.4. Nam học

6.1.3.5. Nội soi niệu

6.1.3.6. Lọc máu

6.1.4. Các khoa khác

6.1.4.1. Hồi sức cấp cứu 1

6.1.4.2. Hồi sức cấp cứu 2

6.1.4.3. Khoa giải phẫu bệnh

6.1.4.4. Khám bệnh

6.1.4.5. Nội tổng hợp

6.1.4.6. Phẫu thuật GMHS

6.1.4.7. Ung bướu

6.2. Hành chính

6.2.1. Hội đồng

6.2.1.1. Điều dưỡng

6.2.1.2. Khoa học công nghệ

6.2.1.3. Quản lý chất lượng

6.2.1.4. Thuốc và điều trị

6.2.1.5. Thi đua khen thưởng

6.2.1.6. Y đức

6.2.2. Phòng chức năng

6.2.2.1. Phòng hành chính quản trị

6.2.2.2. Phòng kế hoạch tổng hợp

6.2.2.3. Phòng quản lý chất lượng

6.2.2.4. Phòng tài chính kế toán

6.2.2.5. Phòng chỉ đạo tuyến & NCKH

6.2.2.6. Phòng công nghệ thông tin

6.2.2.7. Phòng điều dưỡng

6.2.2.8. Phòng tổ chức cán bộ

6.2.2.9. Phòng trang thiết bị y tế

6.2.3. Đơn vị/Tổ

6.2.3.1. Công tác xã hội

6.2.3.2. Dinh dưỡng

6.2.3.3. Kiểm tra hồ sơ

6.2.3.4. Vật lý trị liệu

6.2.3.5. Huấn luyện NS & PTNS

6.3. Thông tin

6.3.1. Báo cáo sự cố

6.3.2. Phác đồ điều trị

6.3.2.1. Ngoại trú

6.3.2.1.1. Ngoại tổng quát

6.3.2.1.2. Nội khoa

6.3.2.1.3. Tiết niệu

6.3.2.2. Nội trú

6.3.2.2.1. Gan mật

6.3.2.2.2. Lồng ngực – Mạch máu

6.3.2.2.3. Nam học

6.3.2.2.4. Tiết niệu

6.3.2.2.5. Cấp cứu

6.3.2.2.6. Tiêu hóa

6.3.3. Lịch thường trực

6.3.4. Thông báo

7. Dịch vụ

7.1. Dịch vụ y học

7.1.1. Các chuyên khoa

7.1.1.1. Gan mật

7.1.1.2. Lọc máu

7.1.1.3. Lồng ngực

7.1.1.4. Mạch máu

7.1.1.5. Tiêu hóa

7.1.1.6. Thận niệu

7.1.1.7. Tán sỏi

7.1.1.8. Nam học

7.1.1.9. Tổng quát

7.1.2. Cấp cứu

7.1.3. Khám bệnh

7.1.4. Chẩn đoán hình ảnh

7.1.5. Xét nghiệm

7.1.6. Phẫu thuật trong ngày

7.1.6.1. Phẫu thuật niệu khoa

7.1.6.2. Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

7.2. Dịch vụ hỗ trợ

7.2.1. Tư vấn

7.2.2. Chăm sóc khách hàng

7.2.3. Phiên dịch

7.2.4. Vận chuyển

7.2.5. Người nuôi bệnh

7.2.6. Chăm sóc hậu phẫu

7.3. Chương trình

7.3.1. Chương trình tầm soát

7.3.2. Câu lạc bộ người bệnh

7.3.3. Trò chuyện sức khỏe

7.3.4. Chương trình khám sức khỏe

8. Khách hàng

8.1. Khám bệnh

8.1.1. Đặt hẹn khám bệnh

8.1.2. Lịch khám bệnh

8.1.3. Tìm bác sĩ

8.1.4. Quy trình khám bệnh

8.1.5. Bảng giá khám

8.2. Nhập viện

8.2.1. Trước khi nhập viện

8.2.2. Trong ngày nhập viện

8.2.3. Nên và không nên

8.2.4. Hủy nhập viện

8.2.5. Dành cho phẫu thuật

8.3. Xuất viện

8.3.1. Chuẩn bị xuất viện

8.3.2. Quy trình xuất viện

8.3.3. Mang về

8.4. Khách thăm, chăm sóc bệnh

8.4.1. Giờ thăm bệnh

8.4.2. Hướng dẫn thăm bệnh

8.4.3. Quy định về chăm sóc bệnh