Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Petroli by Mind Map: Petroli

1. Origens

1.1. La història del petroli comença fa més de 200 milions d’anys, quan la major part del planeta Terra estava encara coberta d’aigua. Els processos geològics i la lenta acció bacteriana sobre la matèria orgànica acumulada al fons del mar van donar lloc a aquesta barreja d’hidrocarburs, en la qual s’ha basat el desenvolupament de la societat occidental actual.

1.2. Foto:

1.3. Foto:

1.4. Això és el petroli:

2. Llocs

2.1. Aquest es troba a diferents profunditats impregnant roques de tipus sedimentari com les sorres o les calcàries. Els principals jaciments es troben a les Repúbliques exsoviètiuqes, als Estats Units, a l'Amèrica central, al nord de Sud-amèrica, a Romania i a l'Orient Mitjà. ( Kuwait, Aràbia i Líbia ).

2.2. Foto:

2.3. Llocs productors de petroli

2.4. Foto:

3. Obtenció

3.1. Aquest es troba a diferents profunditats impregnant roques de tipus sedimentari com les sorres o les calcàries. Els principals jaciments es troben a les Repúbliques exsoviètiuqes, als Estats Units, a l'Amèrica central, al nord de Sud-amèrica, a Romania i a l'Orient Mitjà. ( Kuwait, Aràbia i Líbia ). Per extreure'l es realitza una perforació i es col·loquen tubs fins a assolir el jaciment. Per la perforació sortirà a l'exterior el gas acumulat, el petroli o l'aigua salada que generalment, pel seu origen marí, l'acompanya. El líquid pot sortir del pou per la pressió del mateix gas. Si aquesta pressió no és suficient s'extraurà del pou mitjançant bombes de succió que el succionin cap a l'exterior. I desprès d'obtenir aquest petroli pur s'haurà de refinar per poder obtenir combustibles que es puguin utilitzar en la nostre vida per realitzar coses o fer funcionar màquines.

3.2. Foto:

3.3. Foto:

4. Usos

4.1. Algunes de les utilitats i usos del petroli els seus derivats són: Indústria: Plàstics, fabricació d'acers i elèctrodes, aïllament material elèctric, cable comunicació i fibra òptica. olis i lubrificants, etc. Alimentació: Colorants, antioxidants, conservants, envasat d'aliments, llaunes, ampolles, etc. Tèxtil: fibres sintètiques, *nailon, tractament de pells, solguis sabates, etc. Neteja: Xampú, Fabricació de detergents, productes de neteja, etc. Agricultura: Insecticides, herbicides, fertilitzants, etc. Medicina: Pròtesi, implants d'odontologia, ulleres, pomades, ungüents, etc. Combustible: Calefacció, automòbils, avions, etc. Construcció: Carreteres, paviments, ciments, formigó, pintures, etc. Mobles: Aglomerats, productes laminats. Paper: Llibres, tractament de paper i cartrons.

4.2. Com utilitzem el petroli:

4.3. Utilització del petroli:

5. Problemes

5.1. El petroli és una energia no renovable que es fa servir generalment com a combustible dels mitjans de transport i a les fàbriques, i també com a matèria primera. El seu ús és molt perjudicial per a l'atmosfera, tant en quantitats petites com en grans, com les de la imatge. La combustió del petroli genera diòxid de carboni, que és molt perjudicial per a l'atmosfera ja que hi obre forats i deixa entrar els raigs UVA, que provoquen l'escalfament de la Terra i són molt perjudicials per a la pell humana.Una de les altres conseqüències negatives per al medi ambient és la destrucció del mar i les platges, a causa dels accidents marins, ja que si cau el petroli al mar s'estén i pot perjudicar els animals i les plantes del fons marí, tal com va succeir en l'accident del "Prestige" al gener de 2003. A més, el petroli al mar és molt difícil de fer desaparèixer, tant de les platges com al mig de l'oceà.

5.2. Problemes del petroli:

5.3. Foto:

5.4. Foto:

6. Solucions

6.1. El petroli contamina molt, per tant les solucions que jo hi poso son: reduir l'ús del petroli i buscar altres energies per mirar d'estalviar ja que aquesta energia no es renovable. També posar en venta molts models de cotxes elèctrics i d'altres tipus, com per exemple, amb aigua o amb diferents materials. Mirar de vigilar molt be les estacions petrolíferes, per que moltes vegades vaixells han sigut destruïts hi han deixat el petroli al mar el que ha fet que molts d'animals muresin.

6.2. Aquest és un exemple de un cotxe eléctric:

6.3. Un cotxe que funciona amb aigua:

6.4. I aquest és un cotxe que funciona amb energia solar: