Путівник по модулю 1.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Путівник по модулю 1. by Mind Map: Путівник по модулю 1.

1. Тема 1. Педагогічні парадигми сучасної освіти

2. Тема 2. Принципи організації освітнього процесу в різних педагогічних системах

3. Тема 3. Види педагогічних технологій дошкільної освіти